od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2800 zł (w 2020 r. – 2600 zł), to wyższe są również kary za wykroczenia skarbowe."> od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2800 zł (w 2020 r. – 2600 zł), to wyższe są również kary za wykroczenia skarbowe." />

Czy wzrosną kary za wykroczenia skarbowe?

Biurohello przestępstwo skarbowe 2021 Czy wzrosną kary za wykroczenia skarbowe?

Od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy m.in. wysokość kar za wykroczenia skarbowe. Ponieważ od stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2800 zł (w 2020 r. – 2600 zł), to wyższe są również kary za wykroczenia skarbowe.

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

Z momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej na Tobie – jako przedsiębiorcy – zaczynają ciążyć konkretne obowiązki. Wśród nich należy wskazać na konieczność odprowadzania należności podatkowych. Jeżeli nie będziesz wpłacał należnych kwot (lub będziesz to robił, ale nie w pełnej wysokości), musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. 

Mimo że pojęcia „wykroczenie skarbowe” i „przestępstwo skarbowe” są często używane wymiennie, to nie oznaczają tego samego. Jaka jest między nimi różnica?

    • Jeżeli m.in. kwota uszczuplonej należności nie przekracza 5-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (14 000 zł) – to mówi się o wykroczeniu skarbowym.
    • Jeżeli podatnik uporczywie opóźnia przekazanie podatku czy notorycznie popełnia błędy w generowanych dowodach sprzedaży – to zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym także popełnia wykroczenie skarbowe.
    • Jeżeli kwota uszczuplenia przekroczy 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia (powyżej 14 000 zł) – uszczuplenie jest traktowane jako przestępstwo skarbowe.

Rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym jest istotne. Od klasyfikacji czynu zależą bowiem konsekwencje. W przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego przedsiębiorca musi liczyć się z procesem sądowym.


Aktualne kary za wykroczenie skarbowe

Skoro wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż w latach poprzednich, to ile aktualnie wynoszą kary za wykroczenie skarbowe? Przedsiębiorca, który nie przekazuje należności podatkowych lub robi to po terminie, musi spodziewać się grzywny. Może ona wynosić:

    • od 280 do 5600 zł – jeżeli zostanie nałożona przez urząd skarbowy (mandat karny),
    • od 280 do 28 000 zł – w przypadku wyroku nakazowego,
    • od 280 do 56 000 zł – jeśli zostanie nałożona wyrokiem przez sąd.
 
Prowadzisz firmę? Jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko błędów w rozliczeniach z fiskusem, to zdaj się na specjalistów. Biuro Hello to doświadczony zespół oferujący usługi księgowe. Nasza oferta to m.in. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość.
 

Aktualne kary za przestępstwa skarbowe

Katalog kar jest szerszy w przypadku przestępstwa skarbowego. Ustawodawca przewiduje nie tylko karę grzywny (w stawkach dziennych), ale również karę ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności.
Jeżeli przedsiębiorcy została wymierzona kara grzywny, to sąd musi określić liczbę stawek i wysokość jednej stawki. Liczba stawek mieści się w przedziale od 10 do 720. Z kolei wysokość stawki zawiera się w przedziale od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że w 2021 r.:

    • minimalna stawka dzienna wynosi 93,34 zł, a maksymalna 37 333,33 zł,
    • minimalna kara grzywny to 933,40 zł, a maksymalna 26 897 997,60 zł.

Łagodniejsza będzie kara w wyroku nakazowym – wówczas grzywna nie może przekraczać 200 stawek dziennych. Oznacza to, że w 2021 r. maksymalna kara to 7 466 666 zł.
Jesteś zainteresowany nowościami ze świata biznesu? Przeczytaj również „Od 1 lutego 2021 r. zmiany w akcyzie”.