Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych- NOWE OBOWIĄZKI.

Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych- NOWE OBOWIĄZKI.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zaniedbanie tego naraża podmioty na karę nawet 1 miliona złotych.

W związku z tym, że weszła nowelizacja ustawy uchwalona przez Sejm w dniu 30 marca 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wiele firm będzie zobowiązanych do sprawdzania poprawności wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych spółek, z którymi podpisuje umowy.
W związku z tym przypominamy Państwu o obowiązku wpisania spółek , fundacji itd do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne.

W 2021 roku rozszerzono listę podmiotów, które muszą zgłaszać beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Nowe podmioty, czyli: 

 • - spółki partnerskie
 • - trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: 
  • * mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lubnawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość
  • * na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
 • - europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • - spółki europejskie
 • - spółdzielnie
 • - spółdzielnie europejskie
 • - stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • - fundacje.

- mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych od 31 października 2021 roku.

Brak aktualnych danych i wpisu spółki w RBR jest zagrożony karą 1 miliona złotych a ponadto z taką firmą nie można podpisać umów.
Ustawa w zakresie konieczności sprawdzania poprawności wpisów swoich kontrahentów w RBR weszła w życie od dnia 1 sierpnia 2021.
Bardzo prosimy o uzupełnienie tego obowiązku co pozwoli i Państwu i nam bezpiecznie i bez kar prowadzić działalność.