Czy wzrosną kary za wykroczenia skarbowe?

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

Z momentem rozpoczęcia działalności gospodarczej na Tobie – jako przedsiębiorcy – zaczynają ciążyć konkretne obowiązki. Wśród nich należy wskazać na konieczność odprowadzania należności podatkowych. Jeżeli nie będziesz wpłacał należnych kwot (lub będziesz to robił, ale nie w pełnej wysokości), musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. 

Mimo że pojęcia „wykroczenie skarbowe” i „przestępstwo skarbowe” są często używane wymiennie, to nie oznaczają tego samego. Jaka jest między nimi różnica?

    • Jeżeli m.in. kwota uszczuplonej należności nie przekracza 5-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (14 000 zł) – to mówi się o wykroczeniu skarbowym.
    • Jeżeli podatnik uporczywie opóźnia przekazanie podatku czy notorycznie popełnia błędy w generowanych dowodach sprzedaży – to zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym także popełnia wykroczenie skarbowe.
    • Jeżeli kwota uszczuplenia przekroczy 5-krotność wysokości minimalnego wynagrodzenia (powyżej 14 000 zł) – uszczuplenie jest traktowane jako przestępstwo skarbowe.

Rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym jest istotne. Od klasyfikacji czynu zależą bowiem konsekwencje. W przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego przedsiębiorca musi liczyć się z procesem sądowym.


Aktualne kary za wykroczenie skarbowe

Skoro wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż w latach poprzednich, to ile aktualnie wynoszą kary za wykroczenie skarbowe? Przedsiębiorca, który nie przekazuje należności podatkowych lub robi to po terminie, musi spodziewać się grzywny. Może ona wynosić:

    • od 280 do 5600 zł – jeżeli zostanie nałożona przez urząd skarbowy (mandat karny),
    • od 280 do 28 000 zł – w przypadku wyroku nakazowego,
    • od 280 do 56 000 zł – jeśli zostanie nałożona wyrokiem przez sąd.

Prowadzisz firmę? Jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko błędów w rozliczeniach z fiskusem, to zdaj się na specjalistów. Biuro Hello to doświadczony zespół oferujący usługi księgowe. Nasza oferta to m.in. prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz pełna księgowość.

Aktualne kary za przestępstwa skarbowe

Katalog kar jest szerszy w przypadku przestępstwa skarbowego. Ustawodawca przewiduje nie tylko karę grzywny (w stawkach dziennych), ale również karę ograniczenia wolności i karę pozbawienia wolności.
Jeżeli przedsiębiorcy została wymierzona kara grzywny, to sąd musi określić liczbę stawek i wysokość jednej stawki. Liczba stawek mieści się w przedziale od 10 do 720. Z kolei wysokość stawki zawiera się w przedziale od 1/30 do 400-krotności minimalnego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to, że w 2021 r.:

    • minimalna stawka dzienna wynosi 93,34 zł, a maksymalna 37 333,33 zł,
    • minimalna kara grzywny to 933,40 zł, a maksymalna 26 897 997,60 zł.

Łagodniejsza będzie kara w wyroku nakazowym – wówczas grzywna nie może przekraczać 200 stawek dziennych. Oznacza to, że w 2021 r. maksymalna kara to 7 466 666 zł.
Jesteś zainteresowany nowościami ze świata biznesu? Przeczytaj również „Od 1 lutego 2021 r. zmiany w akcyzie”. 

Scroll to Top