Od 1 lutego 2021 zmiany w akcyzie

Czym jest Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych?

Największą zmianą wiążącą się z nowelizacją przepisów dotyczących akcyzy jest uruchomienie od 1 lutego 2021 r. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Gromadzone będą w nim dane o wykorzystaniu wyrobów akcyzowych. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami CRPA będzie prowadzony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W związku z powstaniem CRPA podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy będą musiały dokonać jej ponownie. Tylko w ten sposób będą mogły dalej działać legalnie. Zmiana ta ma na celu zarówno zwiększenie kontroli nad takimi podmiotami, jak i ograniczenie dokumentacji papierowej.

Prowadzisz działalność gospodarczą, w ramach której handlujesz produktami objętymi akcyzą?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Biuro Hello świadczy profesjonalne usługi księgowe. Oferujemy prowadzenie księgowości, udostępniamy również wirtualne biuro na godziny i sale konferencyjne. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej oferty.

Kto i kiedy musi się zarejestrować w Rejestrze?

Rejestracji dokonać musi każdy podmiot mający do czynienia z wyrobami akcyzowymi. Wraz ze stworzeniem Rejestru krąg podmiotów, które muszą być poddane weryfikacji, został rozszerzony o następujące grupy:

  • podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej i do chwili obecnej nie musiały one rejestrować się do celów akcyzowych,
  • pośredniczące podmioty węglowe i gazowe.

Obowiązkiem tym zostały więc objęte także jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne policji, wojska i straży granicznej.

Rejestracji do celów akcyzowych należy dokonać przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Termin graniczny rejestracji to 30 czerwca 2021 r.

Jak dokonać rejestracji w CRPA?

Obowiązek rejestracji przez PUESC do CRPA dotyczy sporej liczby podmiotów. Te, które korzystały z platformy PUESC już wcześniej, są w lepszej sytuacji – posiadają konto i numer ID SIS, dzięki czemu weryfikacja powinna odbyć się bez komplikacji i przebiec szybko.

Dla podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych stworzona została specjalna instrukcja. Znajduje się ona m.in. na stronie internetowej www.podatki.gov.pl (zakładka „Akcyza”).

Wprowadzone zmiany nie są wszystkimi, których przedsiębiorcy muszą spodziewać się w najbliższym czasie. Ministerstwo Finansów pracuje już nad kolejnymi poprawkami. Wszystkie nowelizacje mają jeden cel – uszczelnić obrót wyrobami akcyzowymi.

Scroll to Top