Nowy obowiązek dla firmy od 1 stycznia 2021 r. – zgłaszanie umów o dzieło do ZUS

Przesłanki stojące za monitorowaniem umów o dzieło

O „ozusowaniu” umów o dzieło słyszy się już od lat, jednak w większości przypadków nadal nie odprowadza się od nich składek ZUS. Składki na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe odprowadza się od tych umów jedynie w przypadku zawierania ich z własnym pracownikiem. Osoba spoza firmy, która pracuje na podstawie takiej umowy, z punktu widzenia prawa nie jest pracownikiem.

Jednocześnie umowy o dzieło, chociaż posiadają wiele zalet, często są przez pracodawców nadużywane. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS negują zawarte umowy cywilno-prawne, uznając je za umowy o pracę.

Nowy obowiązek dla firm, polegający na zgłoszeniu każdej zawartej umowy o dzieło do ZUS, ma ułatwić uprawnionym organom monitorowanie tej formy zatrudnienia bez dokonywania kontroli w firmach. Fakt nadzoru nad umowami o dzieło ma też zniechęcać firmy do nadużyć. Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS jest jednym z elementów Tarczy antykryzysowej, który może mieć istotny wpływ na gospodarkę. Eksperci przewidują, że z powodu nowego wymogu umowy cywilnoprawne mogą być masowo przekształcane na inne typy umów.

Kto musi zgłaszać zawarte umowy o dzieło do ZUS i jak to zrobić?

Do ZUS zgłaszać umowy o dzieło powinny podmioty będące płatnikami składek. Obowiązek ten mają też osoby fizyczne, bez względu na to, czy są one zarejestrowane jako płatnicy ZUS, czy też nie. Jest to więc duża zmiana m.in. dla osób samozatrudnionych, które zlecają pracę podwykonawcom i współpracują z nimi na podstawie umów o dzieło.

Umów o dzieło do ZUS nie muszą zgłaszać: fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego i inne podmioty, które nie są zarejestrowane jako płatnicy składek. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło nie dotyczy również tych umów, które:

  • ✓ są zawierane z własnymi pracownikami,
  • ✓ są zawierane z podmiotem innym niż własny pracodawca, ale praca wykonywana jest na jego rzecz,
  • ✓ są zawierane z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, które mają wykonać usługi wchodzące w jej zakres.

Umowę o dzieło należy zgłosić do ZUS na formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło), który można złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

Nie chcesz przegapić istotnych zmian w przepisach? Biuro Hello oferuje prowadzenie księgowości i posiada oddziały w największych miastach Polski: Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Dzięki zleceniu nam obsługi księgowej firmy będziesz mógł w pełni skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Scroll to Top