Jak będzie wyglądać zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach?

Elektronizacja procedur administracyjnych

Pracodawcy z Polski chętnie zatrudniają pracowników spoza Unii Europejskiej, np. Ukrainy. Jednak zanim pracownik zacznie wykonywać pracę, konieczne jest przejście procedury administracyjnej kończącej się uzyskaniem zezwolenia na pracę. Projekt ustawy przewiduje, że będzie ona odbywała się szybciej, bo elektronicznie.
Zgodnie z założeniami elektronizacja procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców będzie miała szereg pozytywnych skutków – wymienić trzeba:

  • skrócenie kolejek w urzędach – wnioski będą składane drogą elektroniczną,
  • zmniejszenie zaległości – poprzez wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu,
  • ograniczenie nadużyć urzędniczych – procedura będzie bardziej transparentna.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców można przeczytać, że również elektronicznie prowadzone będzie postępowanie odwoławcze.

Jednym z powodów, dla których trwają prace nad projektem ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców, jest chęć odpowiedzenia na zmiany, jakie mają miejsce na rynku pracy. W ostatnich latach obserwuje się wzmożony popyt na pracę cudzoziemców – ma to związek m.in. ze spadkiem bezrobocia.

Likwidacja tzw. testu rynku pracy

Aktualnie zatrudnienie cudzoziemca poprzedza tzw. test rynku pracy. O co chodzi? Pracodawca musi otrzymać od starosty informację, że nie ma możliwości zaspokojenia jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych. Inaczej mówiąc, przedsiębiorca może zatrudnić cudzoziemca dopiero wówczas, gdy na lokalnym rynku nie ma osób bezrobotnych, które mogłyby daną pracę wykonać.
Test rynku pracy ma związek z pierwszeństwem polskich pracowników nad pracownikami z zagranicy. Jednak projekt nowej ustawy przewiduje likwidację tego testu. Głównym powodem wprowadzenia takiego rozwiązania jest potrzeba ograniczenia procedur wydłużających proces zatrudniania cudzoziemców.
H2: Przeciwdziałanie wyzyskowi pracowników
Projekt ustawy przewiduje też liczne rozwiązania, których celem jest lepsza ochrona pracowników spoza Polski. Przykładowo:

  • odmowa udzielenia zezwolenia na pracę będzie wydawana, gdy przedsiębiorca zalega z płatnościami składek ZUS,
  • cudzoziemcy nie będą mogli zarabiać mniej niż pracownicy z Polski – ma to zapobiec zatrudnianiu cudzoziemców zamiast pracowników z Polski,
  • pracodawcy, którzy w przeszłości zatrudniali nielegalnie cudzoziemców, muszą liczyć się z odmową udzielenia zezwolenia na pracę.

Planujesz zatrudnić cudzoziemców do pracy sezonowej?

Jeżeli potrzebujesz pomocy kadrowej, skorzystaj z naszego wsparcia.

Scroll to Top