Pracownicze Plany Kapitałowe – co warto o nich wiedzieć?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i w jakim celu są wprowadzane?

PPK to program, którego celem jest długoterminowe oszczędzanie. Odłożone środki mają zostać spożytkowane przez pracownika w momencie, gdy ukończy on 60 lat. Wprowadzenie PPK ma dwa cele:

    • zachęcenie pracowników do odkładania środków pieniężnych,
    • finansowe zabezpieczenie osób aktywnych zawodowo.

Na czym polega oszczędzanie w ramach PPK? W pierwszej kolejności pracodawca – w porozumieniu z pracownikami – wybiera instytucję finansową, a następnie podpisuje z nią umowę. Wybrana instytucja będzie prowadzić dla pracowników indywidualne rachunki PPK.
Mimo że pracownicy w wieku od 18 do 55 lat zostają automatycznie zapisani do PPK, to oszczędzanie w ramach PPK jest dobrowolne. Do PPK przystąpić mogą także starsi pracownicy – wystarczy złożyć wniosek.


Od kiedy obowiązują Pracownicze Plany Kapitałowe i kto z nich korzysta?

PPK były wprowadzane stopniowo – jako pierwsze do wdrożenia PPK zostały zobowiązane firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Największe przedsiębiorstwa miały obowiązek zapisać pracowników do PPK od 1 lipca 2019 r. W następnej kolejności obowiązek ten objął firmy zatrudniające:

    • od 50 do 249 pracowników – od 1 stycznia 2020 r. (przy czym termin ten został przedłużony z uwagi na pandemię COVID-19),
    • od 19 do 49 pracowników – od 1 lipca 2020 r.

Najpóźniej, bo od 1 stycznia 2021 r., obowiązek PPK objął pozostałych pracodawców oraz jednostki sektora finansów publicznych. 


Co jeszcze warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

PPK wciąż wywołują wiele pytań. Nie wszyscy pracownicy, którzy mogliby skorzystać z PPK, rozumieją zasady, na jakich one funkcjonują. O PPK warto wiedzieć, że:

    • to powszechny system oszczędzania, do którego przystąpić mogą pracownicy zainteresowani podwyższeniem swoich dochodów po zakończeniu aktywności zawodowej,
    • wpłacane środki nie mają nic wspólnego ze składkami ZUS – profesjonalne biuro rachunkowe informuje klientów o wysokości składek ZUS i kwocie, jaką należy przelać na PPK,
    • indywidualny rachunek prowadzony dla pracownika jest zasilany wpłatami, które co miesiąc przekazują pracownik (2 proc. wynagrodzenia) i pracodawca (min. 1,5 proc. wynagrodzenia); dodatkowo pracownik może liczyć na wpłatę powitalną (w wysokości 250 zł) i dopłaty, które będą dokonywane co roku (w wysokości 240 zł),
    • wpłaty dokonywane na indywidualny rachunek pozostają własnością pracownika, a to oznacza, że są dziedziczone,
    • jest kilka opcji wypłaty zaoszczędzonych środków – w tym przez ukończeniem 60 lat, a także po przejściu na emeryturę.

Dla pracowników istotną informacją jest, że PPK mogą być oferowane wyłącznie przez niektóre instytucje finansowe. Mowa tu m.in. o towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI) i zakładach ubezpieczeń. Dodatkowo ryzyko inwestycyjne jest ograniczone, dzięki czemu zminimalizowane zostaje prawdopodobieństwo utraty części środków.

Scroll to Top