Indywidualny mikrorachunek podatkowy – co to jest, dla kogo, jak wygenerować

Czym jest i do czego służy mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek, który jest generowany dla każdego podatnika i płatnika (pracodawcy). To właśnie na ten rachunek podatnicy i płatnicy powinni wpłacać należności z tytułu najpopularniejszych podatków: CIT, PIT i VAT (bez karty podatkowej, VAT-14 i VAT w imporcie). Indywidualny rachunek podatkowy jest też właściwy dla wpłat z tytułu np. mandatów czy grzywien. Pozostałe podatki należy wpłacać na rachunki podatkowe poszczególnych urzędów skarbowych.
Co ważne, za pomocą mikrorachunku podatkowego nie można odebrać np. zwrotu nadpłaty podatku. Urzędy skarbowe wszystkie zwroty realizują w dotychczasowy sposób, a zatem przekazują środki na wskazany numer rachunku bankowego lub za pośrednictwem poczty na adres zamieszkania podatnika.

Jak wygenerować i sprawdzić mikrorachunek podatkowy?

Prowadzenie firmy to także prowadzenie księgowości, a zatem rozliczanie się z urzędem skarbowym. Wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego jest niezwykle łatwe – służy do tego generator zamieszczony na stronie internetowej podatki.gov.pl. Aby sprawdzić numer swojego rachunku podatkowego, wystarczy tylko podać jeden z identyfikatorów podatkowych – numer PESEL lub NIP.
Ponieważ indywidualny numer rachunku podatkowego jest na stałe przypisany do podatnika lub płatnika, jego sprawdzenia również można dokonać za pośrednictwem wspomnianego generatora. Aby zweryfikować poprawność numeru rachunku, wystarczy sprawdzić, czy zawiera on w sobie jeden z identyfikatorów (numer PESEL lub NIP) – powinien on znajdować się w ostatniej części numeru.

Jakie są główne zalety indywidualnego mikrorachunku podatkowego?

Wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku podatkowego miało rozwiązać dotychczas zauważone problemy, a zatem:
    • zmniejszyć liczbę błędnie wykonanych przelewów (na niewłaściwy rachunek bankowy) – w przypadku wielu rachunków omyłkowe przelanie środków na niewłaściwe konto zdarzało się często,
    • uprościć regulowanie podatków – od początku 2020 r. podatnicy i płatnicy korzystają tylko z jednego rachunku, który jest właściwy dla wszystkich najpopularniejszych i najczęściej opłacanych podatków,
    • wyeliminować konieczność znalezienia obowiązującego numeru rachunku bankowego, który jest właściwy dla danego podatku – co miało miejsce przed styczniem 2020 r. i często wydłużało czas oczekiwania na zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

Wprowadzenie mikrorachunku jest też korzystne dla przedsiębiorców, którzy uznali, że biuro wirtualne to dobry sposób, aby zapewnić swojej firmie prestiżowy adres. Przeniesienie adresu biura nie powoduje już zmiany numerów rachunków bankowych, na które należało wpłacać podatki.

Scroll to Top