Czym jest estoński CIT i kto może z niego skorzystać?

Czym jest i na czym polega estoński CIT?

Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych) to forma podatku CIT. Charakterystyczne jest dla niego odroczenie momentu zapłaty podatku. Standardowo spółki odprowadzają zaliczki na CIT. W przypadku estońskiego CIT spółka nie płaci podatku dopóty, dopóki zysk pozostaje w firmie. Dopiero jego wypłata oznacza konieczność uregulowania podatku CIT.
W przypadku estońskiego CIT przedsiębiorcy nie muszą prowadzić odrębnej rachunkowości. Oznacza to, że księgowość spółek pozostaje praktycznie niezmieniona. 

Czy wiesz, że nazwa „estoński CIT” nawiązuje do rozwiązań obowiązujących w Estonii? Według ekspertów zmiany, na które zdecydował się polski ustawodawca, są dalekie od modelu funkcjonującego w Estonii. Głównym zarzutem jest lista wymagań, jakie muszą spełnić spółki zainteresowane korzystaniem z estońskiego CIT.

 Dla kogo jest estoński CIT?

Z estońskiego CIT skorzystać mogą spółki. O tym, czy rozwiązanie to będzie dla spółki korzystne, decyduje przedsiębiorca. Aby jednak można było płacić estoński CIT, konieczne jest spełnienie kryteriów. Z tej formy podatku CIT będziesz mógł skorzystać, gdy spółka:
    • uzyskuje przychody na poziomie nie wyższym niż 100 mln zł,
    • ma udziałowców, którzy są wyłącznie osobami fizycznymi,
    • zatrudnia co najmniej 3 osoby – z wyłączeniem udziałowców,
    • nie posiada udziału w innych podmiotach,
    • uzyskuje przychody pasywne, które nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
    • ponosi nakłady inwestycyjne – w określonych kwotach.
Powyższe warunki będziesz musiał spełnić łącznie. Jeżeli nie spełniasz wszystkich wymagań, to nie będziesz mógł skorzystać z rozwiązania, jakim jest estoński CIT.

Estoński CIT – najważniejsze korzyści

Według Ministerstwa Finansów ok. 98 proc. spółek kapitałowych spełnia kryterium dochodowe, które jest wymagane, aby korzystać z nowej formy opodatkowania. Jakie korzyści płyną z estońskiego CIT? Najważniejsze to:
    • większe możliwości inwestycyjne – firma ma dostęp do środków, które może przeznaczyć na dalszy rozwój,
    • wzrost produktywności i innowacyjności – ma to bezpośredni związek z nakładami poczynionymi na inwestycje,
    • większa odporność na dekoniunkturę – dzięki inwestowaniu przez firmę w swój rozwój.
Czy estoński CIT ma wady? Przede wszystkim nie jest on dostępny dla każdej spółki kapitałowej działającej na polskim rynku. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy Twoja firma będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania, rozwiąż test sprawdzający na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Interesuje Cię pełna księgowość – szukasz dobrego biura rachunkowego? Jeżeli tak, skontaktuj się z nami – Biuro Hello ma oddziały na terenie największych miast Polski.

Scroll to Top