Czym różni się rok podatkowy od roku kalendarzowego?

Czym jest rok podatkowy?

Rok podatkowy (rok obrotowy) to termin wykorzystywany w prawie podatkowym. Najprościej mówiąc, jest to okres rozliczeniowy, który obowiązuje przedsiębiorców. Co do zasady rok podatkowy składa się z następujących po sobie 12 miesięcy. Jednak utożsamianie roku podatkowego z rokiem kalendarzowym jest błędne. Dlaczego?
Aktualnie obowiązujące przepisy są tak skonstruowane, że rok podatkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie zawsze będzie rozliczał się za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Kto może zmienić rok podatkowy?

Do przesunięcia roku podatkowego upoważnione są tylko osoby prawne – spółki. Księgowość spółek różni się od księgowości prowadzonej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a jedną z różnic jest właśnie możliwość zmiany roku podatkowego. Wynika ona z Ordynacji podatkowej i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).
W art. 8 ust. 1 ustawy o CIT można przeczytać, że „rokiem podatkowym (…) jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie regulującym zasady ustrojowe innych podatników”. Co ważne, ustalony rok podatkowy powinien trwać 12 miesięcy. Od tej reguły są jednak dwa wyjątki:
    • Dla spółki, która zaczęła prowadzić działalność w pierwszej połowie roku, rok podatkowy będzie trwał do końca tego roku.
    • Spółka, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku, ma wybór – jej rok podatkowy może trwać do końca tego roku, w którym zaczęła działalność lub do końca roku następnego.
Mimo że spółki mogą ustalić własny rok podatkowy, to muszą pamiętać o obowiązujących zasadach. Jako profesjonalne biuro rachunkowe oferujemy usługi księgowe spółkom i wskazujemy korzystne rozwiązania.

Jak zmienić rok podatkowy?

Przepisy precyzują, jak może odbyć się zmiana roku podatkowego – konieczne jest zapisanie zmian w statucie lub umowie spółki. W praktyce oznacza to konieczność zwołania zgromadzenia wspólników i wprowadzenia zmian w KRS.
O dokonanych zmianach należy poinformować również naczelnika urzędu skarbowego. Aktualnie dokonuje się tego w zeznaniu.

Masz zamiar założyć spółkę?

Powierz nam prowadzenie księgowości – księgowość spółek to nasza specjalność. Pomożemy Ci również wówczas, gdy Twoja spółka już funkcjonuje na rynku, ale nie jesteś zadowolony z usług biura rachunkowego, z którym współpracujesz.

Scroll to Top