Czym jest pełna księgowość i kiedy firma musi ją stosować?

Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczać się z fiskusem, ale nie zawsze wystarczy do tego księga przychodów i rozchodów. Od niektórych podmiotów gospodarczych wymaga się pełnej transparentności, czyli prowadzenia pełnej księgowości.

Czym jest i na czym polega pełna księgowość?

W ramach pełnej księgowości księgi rachunkowe prowadzone są niezwykle skrupulatnie, a ewidencji podlega niemal każda operacja dokonana przez przedsiębiorstwo. To podstawowa różnica w porównaniu do księgowości uproszczonej. Głównym powodem, dla którego wymagana jest tak duża szczegółowość, są kwoty, jakimi operuje większy podmiot gospodarczy – liczone są one w milionach złotych.

Pełna księgowość z jednej strony pozwala organom do tego upoważnionym na wnikliwą i drobiazgową kontrolę, a z drugiej daje udziałowcom pełen obraz przepływów finansowych firmy. W rezultacie na podstawie pozyskanych informacji mogą oni podejmować właściwe decyzje, w tym również inwestycyjne.

Jakich podmiotów dotyczy pełna księgowość?

Katalog podmiotów gospodarczych, które mają obowiązek prowadzić pełną księgowość, jest szeroki. Pełna księgowość jest obowiązkowa m.in. dla:

  • spółek kapitałowych prawa handlowego (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych),
  • spółek osobowych prawa handlowego (spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych),
  • jednostek funkcjonujących na zasadach prawa bankowego czy przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zdarza się, że pełna księgowość dotyczy również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli przychody takiej firmy za poprzedni rok są wyższe niż 2 mln euro, jest ona zobowiązana przejść na pełne księgi.

W 2020 r. limit przychodów wynosi 8 746 800 zł (średni kurs euro na podstawie NBP z 1 października 2019 r. – 4,3734 zł).


Co oznacza pełna księgowość? Konieczność ujmowania operacji gospodarczych m.in. w dziennikach, księdze głównej i księgach pomocniczych oraz wykazie składników aktywów i pasywów.

Pełna księgowość w rękach profesjonalistów

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z reguły stosują uproszczoną księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej. Dzięki temu wielu z nich jest w stanie samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy. Inaczej sytuacja wygląda, gdy wymagana jest pełna księgowość.

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga specjalistycznej wiedzy, a także nieustannego monitorowania zmian w prawie. Interesuje Cię pełna księgowość? Wrocław jest jednym z miast, w których funkcjonuje oddział Biura Rachunkowego Hello. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – profesjonalnie poprowadzimy księgi Twojej firmy.

Scroll to Top