Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023

W 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 3010zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 19,70zł.

W związku z inflacją podjęto decyzję o podniesieniu stawki minimalnej i tak od 1 stycznia 2023r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3490 zł, wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do 22,80.
Natomiast od 1 lipca czeka nas kolejna podwyżka –  płaca wówczas za naszą pracę wyniesie 3600 zł, a stawka godzinowa  wzrośnie do 23,50 zł.

Jednak to nie koniec zmian. Wraz ze wzrostem najniższej pensji wzrosną również inne świadczenia, jak np. maksymalna wysokość odprawy pieniężnej wynikająca z rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Od stycznia do czerwca wyniesie ona 52 350 zł, a od lipca do grudnia 54 000zł.

Pracownik, który udowodni, że doznał mobbingu lub w wyniku takich działań dokonał rozwiązania umowy o prace ma prawo dochodzić odszkodowania od pracodawcy w wysokości nie niższej  niż minimalne wynagrodzenie za pracę ( czyli 3490 lub 3600 zł)

Zmiana dotyczy również dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Wynosie ono 20 procent stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

W takich przypadkach pracodawcy zaczynają zadawać sobie pytania, czy można nie zmieniać umowy np. uzupełnić wynagrodzenie dodając premię do wysokości minimalnego wynagrodzenia? Czy pracodawca ma obowiązek wręczenia dla pracownika aneksu do umowy zmieniającego kwotę wynagrodzenia? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaci mu minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę powinna zawierać: rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy w szczególności. Ważnym punktem umowy o pracę jest to, w jaki sposób zostało określone wynagrodzenie. Zmiana minimalnego wynagrodzenia nie zawsze wiąże się z koniecznością wręczenia pracownikowi aneksu do umowy. Pracodawca ma jednak obowiązek wręczyć aneksy wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie zostało określone kwotowo w umowie o pracę.

Czy w takim razie pracodawca może wyrównać premią minimalne wynagrodzenie za prace?
Zgodnie z opinią Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca ma takie prawo i swobodę w zakresie systemu naliczania wynagrodzenia jaki wprowadzą dla swoich pracowników.

A jeśli pracodawca nie wypłaci minimalnego wynagrodzenia co wtedy powinien zrobić pracownik?
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za wykonaną pracę co najmniej raz w miesiącu w stałym z góry ustalonym terminie. Nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Pracownik, który nie otrzymał jednak wynagrodzenia ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw.

Są to między innymi:
– zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy
– pozew o zapłatę do sądu pracy

Wzrost wynagrodzenia minimalnego dla pracowników ma na celu poprawę jakości życia, ale jak możemy się przekonać w powyższym wpisie prowadzi również do wielu nurtujących pytań, na które udało nam się odpowiedzieć.

Scroll to Top