Kary dla przedsiębiorców w 2022 roku jeszcze wyższe

Jakie są kary za przestępstwa skarbowe w 2022 roku?

Kary zarówno za przestępstwa skarbowe, jak i wykroczenia skarbowe reguluje ustawa kodeks karny skarbowy. W przypadku przestępstw skarbowych zastosowanie mają następujące kary:

●    Grzywna w stawkach dziennych
●    Ograniczenie wolności
●    Pozbawienie wolności

Zastosowane mogą zostać środki karne (np. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów) i środki zabezpieczające (np. elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia).
Najniższa liczba stawek dziennych przy wymierzaniu grzywny wynosi 10, z kolei najwyższa 720. Mimo że z kodeksu karnego skarbowego wynika, że ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę szereg czynników (dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe czy możliwości zarobkowe), to nie może ona być niższa od 1/30 minimalnego wynagrodzenia ani nie może przekraczać jego cztery stukrotności. W przypadku wyroku nakazowego kara grzywny nie może przekraczać 200 stawek dziennych.

Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto i w stosunku do roku poprzedniego jest ono wyższe o 210 zł. W praktyce oznacza to, że stawka dzienna za przestępstwo skarbowe może wynosić od 100,33 do 40 132 zł.

Ile wynosi grzywna za wykroczenie skarbowe w 2022 roku?

Kara grzywny jest też karą za wykroczenie skarbowe. Dodatkowo w katalogu kar przewidziano środki karne – dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów i ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów. 

Wysokość kary grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 1/10 do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli od 301 do 60 200 zł. Jednocześnie:

●    Mandatem karnym może zostać nałożona grzywna do pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – od 301 do 15 050 zł
●    Wyrokiem nakazowym może zostać nałożona grzywna do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia – od 301 do 30 100 zł

Wymierzając karę finansową za wykroczenie skarbowe, również należy uwzględnić stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy, jego dochody i jego możliwości zarobkowe – tak jak przy przestępstwie skarbowym.

Prowadzisz firmę?

Dowiedz się, jakie są zalety i wady outsourcingu usług księgowych i skoncentruj się na rozwoju własnego biznesu. 

Chcesz uniknąć kar za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe? Zadbaj o swoje księgi rachunkowe. Jeżeli księgowość nie jest Twoją mocną stroną, wybierz usługi księgowe Biuro Hello. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty.

Scroll to Top