Umowa zlecenie czy umowa o pracę – zobacz, jaką umowę podpisać z pracownikiem

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie?

Bez wątpienia umowa zlecenie i umowa o pracę to dwie najpopularniejsze umowy na polskim rynku pracy. Między nimi jest jednak wiele różnic. 
Jakie są cechy umowy zlecenie?
    • Jest ona uregulowana w kodeksie cywilnym, a nie kodeksie pracy – jest to jedna (obok umowy o dzieło) z umów cywilnoprawnych. Nie musi ona być sporządzona na piśmie i może być odpłatna lub nieodpłatna.
    • Jej istotą jest towar lub usługa, które zleceniobiorca ma wykonać dla Ciebie, jako zleceniodawcy (pracodawcy). Czas czy miejsce wykonywania zlecenia nie mają znaczenia.
    • Zleceniobiorca nie jest chroniony tak jak pracownik – nie obowiązują go termin wypowiedzenia, nie ma też prawa do urlopu i innych świadczeń przysługujących pracownikom w związku z pozostawaniem w stosunku pracy.
Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, umowa zlecenie może być korzystna pod względem finansowym. Jednocześnie zastępowanie umów o pracę umowami zlecenia jest niedozwolone – grożą za to wysokie kary.

Kiedy i jaką zaproponować umowę o pracę?

Osoba, którą zamierzasz zatrudnić, będzie wykonywać określoną pracę w wyznaczonym przez Ciebie miejscu i czasie? W tej sytuacji można mówić o stosunku pracy, a zatem właściwa będzie umowa o pracę. Mimo że wśród pracowników najbardziej pożądana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, to do wyboru masz więcej opcji.

Wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę:
    • Umowa o pracę na okres próbny – To rozwiązanie stworzone z myślą o pracodawcach, którzy chcą sprawdzić, czy kandydat wybrany w procesie rekrutacji poradzi sobie ze stawianymi przed nim zadaniami.
    • Umowa o pracę na czas określony – Możesz się na nią zdecydować po wygaśnięciu umowy na okres próbny. Taką umowę podpiszesz z pracownikiem maksymalnie trzy razy – każda kolejna będzie traktowana jako umowa na czas nieokreślony. Analogicznie sytuacja będzie wyglądać, jeżeli okres zatrudnienia będzie dłuższy niż 33 miesiące.
    • Umowa o pracę na czas nieokreślony – Dla pracownika oznacza stabilne zatrudnienie oraz możliwość korzystania ze wszelkich przywilejów, jakie wynikają ze świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę.
Podsumowując: Wybór umowy z pracownikiem powinien być podyktowany nie kosztami, jakie będziesz ponosił, ale charakterem pracy.

Jesteś zainteresowany współpracą?

Biuro Hello to profesjonalne biuro rachunkowe i biuro wirtualne. Wspieramy też przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, oferując im prowadzenie kadr i płac. Poznaj naszą ofertę – można na nas polegać!

Scroll to Top