Czy warto stworzyć stanowisko dla stażysty?

Jak zorganizować staż w firmie?

Zorganizowanie stażu w firmie nie jest szczególnie czasochłonne, chociaż wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia formalności. Aby utworzyć miejsce pracy dla stażysty, należy:
●    Wypełnić wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych – jako pracodawca możesz wskazać we wniosku kandydata do odbycia stażu
●    Poczekać na odpowiedź – jeżeli decyzja będzie pozytywna, następnym krokiem jest podpisanie umowy o przeprowadzenie stażu

Jeszcze zanim rozpocznie się staż, pracodawca ma określone obowiązki. W pierwszej kolejności konieczne jest opracowanie programu stażu. Każdy stażysta musi przejść przeszkolenie w zakresie BHP. Wyznaczyć trzeba też opiekuna stażu, do którego stażysta będzie mógł się zwracać w razie wątpliwości.

Planujesz zatrudnić stażystę po zakończeniu stażu? Dowiedz się, ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Staż czy praktyka – jaka jest różnica?

Terminy „staż” i „praktyka” często są stosowane zamiennie, ale jest to błąd. Choć zarówno staż, jak i praktyka są skierowane do osób, które chcą zwiększyć doświadczenie zawodowe, to:
●    Staż jest przeznaczony dla osób bezrobotnych, czyli osób zarejestrowanych w urzędzie pracy – może go odbyć osoba bezrobotna w wieku do 25 lat lub powyżej 50 lat
●    Praktyki są skierowane do uczniów i studentów, a w formalności najczęściej nie jest zaangażowany podmiot trzeci
Staż i praktyka różnią się też długością i odpłatnością. Okres stażu to 6 miesięcy, a praktyk z reguły miesiąc. Staż jest zawsze odpłatny (stypendium wypłaca urząd pracy), podczas gdy praktyki często są nieodpłatne.

 Dlaczego warto zorganizować staż?

Staż można rozpatrywać przez pryzmat korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i stażysty. Jako przedsiębiorca możesz w ten sposób zyskać lojalnego pracownika. W momencie zatrudnienia na etat stażysta będzie już wiedział, jak funkcjonuje firma i jak wygląda praca na danym stanowisku, dzięki czemu unikniesz okresu wdrożenia. Organizacja stażu minimalizuje także ryzyko zatrudnienia osoby, która nie sprawdzi się jako podwładny.

Dla osoby bezrobotnej staż to sposób, aby:
●    Zdobyć doświadczenie. Staż to praktyczne przygotowanie do wykonywania pracy na danym stanowisku.
●    Zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. Odbycie stażu daje stażyście atut w postaci doświadczenia, które dla wielu pracodawców jest kluczowe

Dla stażystów nie bez znaczenia jest też odpłatność stażu. Stażyście wypłacane jest stypendium, które wynosi 140 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Scroll to Top