Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku?

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2800 zł brutto. W porównaniu do roku poprzedniego to wzrost o 200 zł brutto. Oznacza to, że pracodawca przeleje na wskazany przez pracownika rachunek bankowy kwotę 2061,67 zł.

Nie wszyscy pracodawcy muszą samodzielnie pilnować rozliczeń z pracownikami. Profesjonalne biuro rachunkowe może zapewnić kompleksową obsługę. Dzięki niej właściciel firmy nie musi zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i kadr, w tym rozliczaniem wynagrodzeń. To najprostszy sposób, aby uniknąć kosztownych błędów.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa za pracę w 2021 roku?

Jeszcze kilka lat temu wysokość stawki godzinowej w przypadku umów cywilnoprawnych ustalały między sobą strony umowy, mając w tym względzie pełną dowolność. Aktualnie pracownik i pracodawca muszą respektować minimalną stawkę godzinową. Od stycznia 2021 r. wynosi ona 17 zł brutto, czyli 14 zł netto.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby firmy podpisujące z pracownikami umowy cywilnoprawne pamiętały o przestrzeganiu kilku zasad. Dotyczą one m.in. potwierdzenia liczby godzin przeznaczonych na wykonanie zlecenia czy wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.

Rośnie minimalne wynagrodzenie, rosną również inne opłaty

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę jest istotny nie tylko dla osób aktywnych na rynku pracy – od wysokości pensji minimalnej zależy wysokość szeregu innych świadczeń i opłat. Wzrost pensji minimalnej spowodował, że od stycznia 2021 r. zwiększeniu uległy m.in.:

– świadczenia za pracę w nocy czy przestój – nie są to jedyne świadczenia wypłacane pracownikom, których wysokość jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

– składki ZUS – wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie też składki ZUS, które mają obowiązek odprowadzać m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,

– kary za brak obowiązkowego OC – w 2021 r. właściciele samochodów osobowych, którzy nie będą posiadać ważnego OC dłużej niż 14 dni, zapłacą 5600 zł.

Jak zyskać pewność, że rozliczenia z pracownikami są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami? Przedsiębiorcy, którzy nie mają czasu na samodzielne prowadzenie kadr (w tym naliczanie wynagrodzeń), mogą skorzystać z pomocy specjalistów.

Prowadzenie księgowości przez doświadczone biuro rachunkowe ogranicza do minimum ryzyko popełnienia błędów.

Scroll to Top