BHP a praca zdalna – czy szkolenie jest niezbędne?

Telepraca a praca zdalna – najważniejsze różnice

Przede wszystkim nie są to pojęcia tożsame. Telepraca to rozwiązanie funkcjonujące już od dłuższego czasu w kodeksie pracy. Z kolei praca zdalna (wykonywana w domu, chociaż część pracowników korzysta z wirtualnego biura na godziny) przed pandemią nie była szczególnie popularna. Jednym z powodów był brak regulacji. Sytuacja zmieniła się jednak w momencie wybuchu pandemii koronawirusa. W jednej z Tarcz, a dokładniej Tarczy 4.0, pojawiły się zapisy dotyczące możliwości zlecenia pracownikowi wykonywania pracy z domu.
Jakie można wskazać różnice między telepracą a pracą zdalną? Poza kwestią regulacji pamiętać trzeba o tym, że:

    • telepraca musi być wykonywana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – w przypadku pracy zdalnej taki wymóg nie istnieje,
    • telepraca nakłada na pracodawcę szereg obowiązków – musi on m.in. zapewnić pracownikowi sprzęt oraz pokryć koszty jego instalacji i serwisu.

Mimo zniesienia ograniczeń wprowadzonych związku z COVID-19 popularność pracy zdalnej nadal wzrasta. Wielu pracowników podkreśla, że odpowiada im taki lub hybrydowy model pracy – praca częściowo w firmie, a częściowo z domu. Pracodawcom nasuwa to szereg pytań, w tym o szkolenie z zakresu BHP.

Praca zdalna – nie obejdzie się bez szkolenia BHP

Chociaż w przypadku pracy zdalnej pracownik korzysta z własnego mieszkania lub wykorzystuje biuro wirtualne, to bez szkolenia BHP się nie obejdzie. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Realizuje się to właśnie m.in. poprzez szkolenia BHP.
Zatrudniając pracownika na umowę o pracę, pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie BHP. Inaczej kwestia ta wygląda w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej – takie osoby nie muszą przechodzić szkolenia BHP.
Aby ominąć obowiązek przeprowadzania szkolenia BHP, właściciel firmy może – zamiast zatrudniać pracowników – współpracować z zewnętrznymi specjalistami. Wówczas rozliczenie dokonuje się na podstawie faktury. Dla pracodawcy oznacza to oszczędności i mniej formalności.


Jak przeprowadzić szkolenie BHP przy pracy zdalnej?

Szkolenie BHP przeprowadza pracodawca, ale nie musi on robić tego osobiście – w tym zakresie może on nawiązać współpracę z firmą, która w jego imieniu przeprowadzi szkolenie BHP. Jak szkolenia BHP powinny być przeprowadzane w czasie pandemii COVID-19?
Zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego, jak i w stanie epidemii możliwe jest przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP na odległość, czyli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – brak osobistego kontaktu korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa.

Zatrudniasz pracowników i potrzebujesz pomocy w ich rozliczaniu? Oferujemy usługi księgowe, zajmujemy się też kompleksowym prowadzeniem kadr. Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić lub skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę.
Scroll to Top