Jakie zmiany szykują się w kodeksie pracy 2022?

Nowelizacja kodeksu pracy a urlopy

Planowane zmiany w kodeksie pracy dotyczą głównie urlopów związanych z rodzicielstwem – urlopu rodzicielskiego i urlopu opiekuńczego.
Urlop rodzicielski zostanie wydłużony. Aktualnie wynosi on:

●    32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka
●    34 tygodnie – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka

Po zmianach okresy te będą wynosić odpowiednio 41 i 43 tygodnie. Będzie to łączny wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Jednocześnie każdy z rodziców będzie miał prawo do nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni. Prawo do możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego nie będzie przy tym już powiązane z tym, czy w dniu porodu rodzic był zatrudniony.
Nowością będzie urlop opiekuńczy. Zgodnie z projektem zmian wymiar tego urlopu będzie wynosił do 5 dni w roku kalendarzowym. Pracownik będzie mógł z niego skorzystać, aby zapewnić osobistą opiekę dziecku lub innej osobie, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Urlop opiekuńczy będzie urlopem bezpłatnym.

Umowy o pracę na okres próbny na nowych zasadach

Kolejna planowana zmiana w kodeksie pracy dotyczy zawierania umów o pracę na okres próbny. Aktualnie taka umowa:

●    Jest zawierana na okres do 3 miesięcy
●    Nie może zostać przedłużona

Jak będzie wyglądała umowa na okres próbny po wejściu w życie nowych przepisów?
Umowa na okres próbny w dalszym ciągu będzie mogła zostać zawarta na maksymalnie 3 miesiące. Jednocześnie projekt o zmianie ustawy kodeks pracy przewiduje też:

●    Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności
●    Możliwość ponownego zawarcia umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, gdy pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

Chcesz po raz pierwszy zatrudnić pracownika i potrzebujesz wsparcia przy jego rozliczaniu? Jako profesjonalne biuro rachunkowe możemy się tym zająć – skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę.

Uelastycznienie świadczenia pracy 

Udostępniony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy przewiduje też uelastycznienie świadczenia pracy. Proponowane modyfikacje przepisów obejmują szereg rozwiązań – należą do nich:

●    Telepraca
●    Ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas pracy
●    Praca w niepełnym wymiarze

Uelastycznienie świadczenia pracy to rozwiązanie stworzone z myślą o pracownikach, którzy są rodzicami dzieci w wieku do 8 lat. Aby skorzystać np. z telepracy, osoba zatrudniona będzie musiała uzyskać zgodę pracodawcy. Jednocześnie odrzucenie takiego wniosku będzie wymagało od pracodawcy przygotowania uzasadnienia.

Scroll to Top