Zatrudnienie cudzoziemca ze Wschodu – jak to wygląda?

Oświadczenie czy zezwolenie na pracę?

Jeżeli chcesz zatrudnić pracowników z zagranicy, musisz wiedzieć, że inne zasady obowiązują przy zatrudnianiu osób z Unii Europejskiej, a inne, gdy pracownik pochodzi spoza niej. Z uwagi na duże zainteresowanie polskim rynkiem pracy wśród obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji wprowadzono też uproszczoną procedurę.
Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE może odbyć się na podstawie:
    • Zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę może legalnie pracować w Polsce przez okres od 3 miesięcy do 3 lat.
    • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Procedura oświadczeniowa jest mniej skomplikowana i daje pracownikowi prawo do wykonywania pracy przez okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Dla Ciebie – jako pracodawcy – złożenia oświadczenia w urzędzie pracy będzie wygodniejsze i mniej absorbujące. Procedura oświadczeniowa pozwala też szybciej załatwić sprawę zatrudnienia cudzoziemca, gdyż urząd pracy nie musi przeprowadzać testu rynku pracy.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że na początku 2021 r. zezwolenia na pobyt w Polsce posiadało niemal 460 tys. cudzoziemców. Największą grupę stanowili Ukraińcy – 244,2 tys. osób.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

Złożenie oświadczenia w urzędzie pracy rozpoczyna procedurę oświadczeniową. Oryginał tego dokumentu powinieneś przekazać cudzoziemcowi, aby mógł on uzyskać wizę, która będzie mu niezbędna. Inne obowiązki, o których musisz pamiętać, to:
    • Sporządzenie umowy w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. Jeżeli pracownik zna polski, umowa będzie mogła zostać sporządzona w tym języku.
    • Zgłosić pracownika do ZUS-u. Jeżeli prowadzeniem księgowości Twojej firmy zajmuje się profesjonalne biuro rachunkowe, to możesz liczyć na jego pomoc w tym zakresie.
    • Zadbać o rozliczenie z zatrudnionym cudzoziemcem. Usługi księgowe obejmują też kadry i płace – nie musisz samodzielnie zajmować się wyliczaniem wynagrodzenia.
Jako Biuro Hello wspieramy naszych klientów. Zapewniamy kompleksowe usługi księgowe – można nam powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawy kadrowe i płacowe. W naszej ofercie jest też księgowość spółek.

Jak postępować, gdy kończy się okres ważności oświadczenia?

Jeżeli zatrudniony przez Ciebie cudzoziemiec sprawdził się jako pracownik, możesz zastanawiać się, jak kontynuować jego legalne zatrudnienie. Jest to możliwe, ale wiąże się z formalnościami – konieczne będzie wystąpienie o zezwolenie na pracę.
Otrzymanie zezwolenia na pracę możliwe jest w dwóch trybach:
    • Standardowym. Ta procedura rozpoczyna się od złożenia (np. elektronicznie) Wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WWZ. Do wniosku trzeba też dołączyć zestaw załączników.
    • Uproszczonym. Aby skorzystać z tej procedury, konieczne będzie spełnienie warunków – pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę i po uzyskaniu zezwolenia musi on pracować na dotychczasowym stanowisku.

Mimo że zatrudnienie cudzoziemca jest obwarowane licznymi wymogami i wiąże się z formalnościami, to możesz w ten sposób zyskać solidnego pracownika.

Scroll to Top