Czym jest biała lista podatników VAT?

Co to jest i jak działa biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT to narzędzie oddane do dyspozycji przedsiębiorców 1 września 2019 r. Zastąpiła ona funkcjonujące wcześniej listy podatników VAT. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dostęp do białej listy podatników VAT jest korzystny – mogą oni dzięki niej szybko i łatwo:
    • Sprawdzić, czy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. To czynność, która powinna poprzedzać opłacenie faktury.
    • Potwierdzić, że numer rachunku bankowego przekazany przez kontrahenta jest prawidłowy.

Aby skorzystać z białej listy podatników VAT, wystarczy przejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów. Od strony formalnej jest ona prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Z białej księgi podatników VAT korzysta też każde profesjonalne biuro rachunkowe, które w imieniu swoich klientów dokonuje rozliczeń z kontrahentami.

Biała lista podatników VAT – zakres informacji o podatniku

Biała lista podatników VAT to intuicyjna w obsłudze wyszukiwarka. Zasoby można przeszukiwać, wpisując: numer rachunku bankowego, numer NIP, numer REGON lub nazwę podmiotu. W odpowiedzi system podaje, czy dany podmiot figuruje w rejestrze VAT na wskazany dzień. Dodatkowe informacje to m.in.:
    • Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres zamieszkania.
    • Dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu. 
    • Numery rachunków rozliczeniowych.
    • Numer KRS.
    • Data odmowy rejestracji jako podatnika VAT bądź data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT (wraz z podstawą prawną).

System pozwala wydrukować uzyskaną informację. Użytkownik otrzymuje też potwierdzenie, na którym znajduje się identyfikator wyszukiwania.

Dlaczego należy korzystać z białej listy podatników VAT?

Sprawdzenie listy podatników VAT to obowiązek spoczywający na każdym przedsiębiorcy zlecającym przelew na kwotę powyżej 15 000 zł. Jeżeli dokonasz płatności na rachunek inny niż te, które zostały ujawnione na białej liście podatników, to:
    • Stracisz możliwość zaliczenia do kosztów, całej lub części zapłaconej kwoty.
    • Będziesz odpowiadał solidarnie wraz z kontrahentem za jego zaległości podatkowe.
Funkcjonowanie białej listy podatników VAT to jedno z narzędzi, które mają zapobiegać wyłudzeniom podatku VAT i wyeliminować z rynku nieuczciwych przedsiębiorców.
Masz w planach założenie firmy? Biała lista podatników VAT nie jest jedynym obowiązkiem, o którym musisz pamiętać. Specjaliści z sieci biur Hello chętnie wesprą Cię w prowadzeniu Twojego biznesu – zgłoś się do nas, jeżeli interesuje Cię prowadzenie księgowości (np. pełna księgowość).

Scroll to Top