Modernizacja firmy dzięki pracy zdalnej

Praca zdalna według uznania kierownictwa

Ta forma pracy zdalnej pozwala pracodawcom dać pracownikom możliwość pracy zdalnej, jeśli uważają, że będzie to korzystne. Może to dotyczyć sytuacji, w których zdrowie lub bezpieczeństwo pracownika jest zagrożone przez jego fizyczną obecność w biurze, lub gdy pracownik nie może przyjść do biura z powodu okoliczności niezależnych, takich jak niesprzyjająca pogoda lub inne klęski żywiołowe. Chociaż ta forma pracy zdalnej wymaga wcześniejszej zgody kierownictwa, daje ona pracodawcom elastyczność pozwalającą pracownikom na pracę zdalną w razie potrzeby bez konieczności przechodzenia przez długi proces.

Zwykła praca zdalna

Ten rodzaj pracy zdalnej jest powszechnie określany jako „właściwa” praca zdalna. Wymaga ona od pracodawców i pracowników uzgodnienia pewnych warunków przed rozpoczęciem okresu regularnej pracy zdalnej. Obejmuje to takie rzeczy jak ustalenie harmonogramu, określenie zadań, które muszą być wykonane podczas pracy zdalnej, ustalenie kanałów komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i inne. Właściwa praca zdalna jest przeznaczona dla sytuacji, w których pracownik będzie stale zobowiązany do wykonywania zadań poza biurem przez dłuższy okres czasu.

Okazjonalna praca zdalna

Sporadyczna praca zdalna odnosi się do sytuacji, w których pracownik musi wykonywać zadania poza biurem tylko od czasu do czasu, a nie regularnie. Mogą to być sytuacje takie jak zdalne uczestnictwo w spotkaniach lub seminariach, zagraniczne podróże służbowe bez konieczności całkowitego opuszczenia biura lub inne sytuacje, które mogą wymagać sporadycznego korzystania z zewnętrznych źródeł bez konieczności fizycznego opuszczania miejsca pracy. Podobnie jak w przypadku wszystkich form właściwej pracy zdalnej, pracodawcy mają zarówno prawne, jak i etyczne zobowiązania wobec swoich pracowników, gdy ci angażują się w sporadyczne działania związane z pracą zdalną. 

Wnioski:

Nowelizacja polskiego kodeksu pracy oferuje firmom trzy odrębne formy organizacji pracy zdalnej – praca zdalna według uznania kierownictwa, regularna praca zdalna oraz okazjonalna praca zdalna – które mogą pomóc w modernizacji ich działalności przy zachowaniu zgodności z przepisami prawnymi. Bez względu na to, czy szukasz większej elastyczności wśród swoich pracowników, czy po prostu chcesz, aby Twoi pracownicy mogli od czasu do czasu spędzić trochę czasu poza biurem, zmiany te dają wiele możliwości firmom szukającym sposobów na uczynienie swojego miejsca pracy bardziej wydajnym i przyjemnym dla wszystkich zainteresowanych!

Scroll to Top