Umowa na okres próbny – co warto o niej wiedzieć?

Czym jest umowa o pracę na okres próbny?

Umowa na okres próbny to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Zawiera się ją w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Dla zatrudnionych najczęściej jest to pierwsza umowa, którą podpisują oni z pracodawcą.

Zasady zawierania umów o pracę na okres próbny są następujące:
●    Umowa może zostać zawarta na okres nieprzekraczający 3 miesięcy – pracodawca może jednak skrócić czas trwania tej umowy np. do 1 miesiąca
●    Umowa musi zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez pracodawcę i pracownika

Po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa na okres próbny, strony mogą zdecydować się na kontynuowanie współpracy. Wówczas zawrzeć można jedną z dwóch umów – są to umowa na czas nieokreślony lub umowa na czas określony.


Nowe przepisy w zakresie umów o pracę na okres próbny to nie wszystko – lista zmian w kodeksie pracy jest dłuższa. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na naszego bloga – przeczytaj wpis „Jakie zmiany szykują się w kodeksie pracy 2022?”.

Umowa na okres próbny 2022 – jakie zmiany?

Jeżeli zawierasz z pracownikami umowy na czas próbny, to z pewnością słyszałeś o zmianach prawnych w tym zakresie. Wynikają one z wdrożenia do przepisów krajowych unijnej dyrektywy 2019/1152/UE. Co się zmieni, a jakie zapisy zachowają dotychczasowy kształt?
Umowa na okres próbny 2022 – najważniejsze informacje:
●    Umowa na okres próbny w dalszym ciągu będzie zawierana na maksymalnie 3 miesiące – ten okres jest zgodny z ustawodawstwem unijnym
●    Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, ale tylko w określonych sytuacjach, np. gdy ma on wykonywać pracę innego rodzaju niż dotychczas
●    Istnieje możliwość przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika – w sytuacji, gdy nieobecność ta jest usprawiedliwiona i miała miejsce w trakcie umowy o pracę na czas próbny.

Umowa na okres próbny – czy warto? 

Podpisanie umowy o pracę na okres próbny to rozwiązanie korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Dlaczego? Każda ze stron może się upewnić, czy odpowiada jej współpraca – pracodawca może sprawdzić kompetencje osoby przyjętej do pracy, z kolei pracownik może choćby ocenić atmosferę panującą w firmie.

Jesteś pracodawcą? Przeczytaj również, jak zatrudnić cudzoziemca – obywatela Ukrainy. Jeżeli z kolei potrzebujesz pomocy w rozliczaniu pracowników (prowadzeniu kadr i płac), zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top