Zatrudnienie obcokrajowców pomoc obywatelom Ukrainy


Specustawa Ukraina

W związku z tym, że Ukraina nie jest członkiem UE ani EWG każdy obywatel chcący podjąć pracę na terenie Polski musi posiadać pozwolenie na pracę. Oprócz tego musi również:

1. Posiadać legalny pobyt (wiza krajowa – wydany w polskim konsulacie w Ukrainie na maksymalnie rok, wiza schengen, zezwolenie na pobyt czasowy lub stały (czyli 90 dni w Polsce w ciągu 180 dni )
2. Zezwolenie na pracę (zezwolenie na pracę , oświadczenie, zezwolenie na pracę sezonową , zezwolenie jednolite czyli zezwolenie na pobyt i pracę )  

Musimy jednak pamiętać, że wiza turystyczna nie uprawnia do legalnej pracy na terytorium Polski.

Ważną informacją jest również to, że formą legalizującą pobyt jest status uchodźcy, należy jednak wiedzieć, że nadanie takiego statusu może potrwać około roku. W obecnej sytuacji nie należy czekać na ten moment z zatrudnieniem obywateli Ukrainy. Istotne jest również to, że osoba ze statusem uchodźcy nie musi starać się o zezwolenie na pracę.

Wjazd obywateli Ukrainy do Polski od dnia 24 lutego 2022 uprawnia do legalnego pobytu w okresie 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022r. (Wystarczy Pieczątka Straży Granicznej) . Jeśli jednak obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski na dłużej niż 1 miesiąc , uprawnienie to mu przepada.

Reasumując najprostszym sposobem na zatrudnienie obywatela Ukrainy jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które rejestruje się w powiatowym urzędzie pracy. Taki sposób zatrudnienia przewidziano tylko dla obywateli 6 państw trzecich: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i interesującej nas Ukrainy.
Dotychczasowa procedura oświadczeniowa pozwala na zatrudnienie cudzoziemców na okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Ostatnie zmiany w ustawie wydłużyły ten okres. Od 31 stycznia 2022, praca na podstawie oświadczenia może trwać aż 24 miesiące, po upływie tego okresu można wnioskować o kolejne 24 miesiące.

Dzięki wprowadzeniu w życie nowej specustawy stanowiącej o warunkach zatrudnienia osób z obywatelstwem Ukraińskim proces zatrudnienia został uproszczony do maksimum. Wpłynęło to pozytywnie na czas jaki trzeba poświęcić na wypełnienie formalności z tym związanych. A co za tym idzie, obywatele Ukrainy mogą podjąć szybciej zatrudnienie.

Scroll to Top