Zmiana sposobu opodatkowania – kiedy to możliwe?

Jak wygląda zmiana sposobu opodatkowania?

Zmiana sposobu opodatkowania została uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak można przeczytać w ustawie o PIT, podatnik ma obowiązek złożyć oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania:
●    Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym – zasada ogólna
●    Do końca roku podatkowego – gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego
Oświadczenie można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i formie elektronicznej – poprzez stronę biznes.gov.pl.

Zmiana sposobu opodatkowania w 2022 roku – zasady

Zapowiedź wprowadzenia Polskiego Ładu skutecznie zmobilizowała część podatników do zmiany sposobu opodatkowania. Z kolei późniejsza nowelizacja przepisów doprowadziła do sytuacji, w której niektórzy podatnicy podjętą decyzję o zmianie sposobu opodatkowania uznali za niekorzystną. Stąd też pojawiła się możliwość zmiany sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego w 2022 roku.
Zmiana sposobu opodatkowania w 2022 roku – terminy:
●    Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie stawką liniową w wysokości 19 proc. lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli przejść na skalę podatkową – sposób opodatkowania wskażą w zeznaniu rocznym
●    Przedsiębiorcy, którzy chcą zmienić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową – mogą dokonać zmiany sposobu opodatkowania również w trakcie roku, składając oświadczenie do 22 sierpnia 2022 r.
W drugim przypadku przedsiębiorca musi pamiętać o złożeniu dwóch zeznań rocznych – PIT-28 i PIT-36.

Czy warto zmienić formę opodatkowania?

To kwestia indywidualna – aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest wykonanie kalkulacji. Przykładowo powrót do skali podatkowej może być korzystny dla programistów. Wielu przedsiębiorców z tej branży zdecydowało się przejść ze skali na ryczałt z uwagi na niższą stawkę podatku – 12 proc., mimo braku możliwości odliczania kosztów od podstawy opodatkowania.
Polski Ład 2.0 zmienił wysokość podatku na skali. Jednocześnie korzystający ze skali podatkowej programista ma możliwość odliczenia ponoszonych kosztów. W rezultacie zmiana formy opodatkowania w ciągu roku kalendarzowego może być dla niego korzystna.

Scroll to Top