Rodzaje spółek i ich charakterystyka

Rodzaje spółek – spółka prawa cywilnego

Spółka cywilna powstaje poprzez podpisanie umowy przez wspólników, a każdy z nich ma prawo prowadzić jej sprawy. Jakie są jej elementy charakterystyczne?
●    Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. W rezultacie nie podlega ona wpisowi do KRS, jednak każdy ze wspólników musi zgłosić podpisaną umowę do CEiDG. 
●    Do reprezentacji spółki cywilnej, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań uprawnieni są wspólnicy spółki. Kwestie te może regulować zawarta między nimi umowa.
●    Spółka cywilna nie posiada własnego majątku. Oznacza to, że jedynie wspólnicy gromadzą majątek i odpowiadają za zobowiązania.

Jeżeli myślisz o założeniu spółki cywilnej, to powinieneś wiedzieć, że do jej założenia będziesz potrzebował minimum jednego wspólnika.

Interesuje Cię księgowość spółek

Profesjonalne biuro rachunkowe Biuro Hello oferuje usługi księgowe, w tym prowadzenie księgowości spółek – skontaktuj się z nami, aby otrzymać korzystną ofertę

Rodzaje spółek – spółki prawa handlowego

Do spółek prawa handlowego należą spółki kapitałowe i osobowe. Do tych pierwszych zaliczają się następujące spółki:
●    Spółka z o.o. To najpopularniejszy rodzaj spółek w Polsce. Dla spółki z o.o. charakterystyczny jest kapitał zakładowy (minimalna wysokość to 5000 zł) i ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki – odpowiadają oni za nie tylko w szczególnych sytuacjach.
●    Spółka akcyjna. Jest ona charakterystyczna dla dużych podmiotów gospodarczych. Kapitał zakładowy wynosi minimum 100 000 zł. Za zobowiązania odpowiada spółka, a jej akcjonariusze (z kilkoma wyjątkami) odpowiadają swoim wkładem.

Zasady tworzenia spółek regulują przepisy dwóch kodeksów: cywilnego (spółka prawa cywilnego) i spółek handlowych (spółki prawa handlowego). Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Obok spółek kapitałowych funkcjonują też spółki osobowe. Jak wskazuje nazwa, w tym przypadku kluczowa jest więź między wspólnikami, którzy działają wspólnie, aby osiągnąć założone cele gospodarcze. Do spółek osobowych należą m.in.:
●    Spółka jawna. Mogą ją zawiązać co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Atutem spółek jawnych jest to, że przy ich zakładaniu nie jest wymagany kapitał zakładowy.
●    Spółka partnerska. Do jej założenia uprawnione są jedynie osoby fizyczne, które wykonują wolne zawody – pracują jako adwokaci, notariusze, lekarze czy doradcy podatkowi.
●    Spółka komandytowa. Charakterystyczne jest dla niej występowanie komandytariusza i komplementariusza. Różnica między nimi sprowadza się do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Potrzebujesz pomocy w dopełnieniu formalności? Szukasz czystej i przygotowanej do prowadzenia działalności spółki? Skorzystaj z naszej wiedzy i wsparcia – prowadzimy sprzedaż spółek i pomagamy przedsiębiorcom w rozwoju ich firm. 

Scroll to Top