Zatory płatnicze – jak przedsiębiorcom pomaga UOKiK?

Czym jest zator płatniczy i kiedy ma miejsce?

Zator płatniczy to sytuacja, gdy zadłużenie przechodzi na kolejnych współpracujących ze sobą przedsiębiorców. Jest to zjawisko niebezpieczne – w skrajnych przypadkach może doprowadzić do upadku wielu firm. Aby zrozumieć mechanizm działania zatoru płatniczego, najlepiej posłużyć się przykładem.

Przykład: Pan Adam to przedsiębiorca z 15-letnim stażem prowadzący firmę produkcyjną. Niestety, w ostatnim czasie ma coraz większe problemy finansowe, których źródłem jest brak płatności za dostarczone kontrahentowi produkty. W konsekwencji mężczyzna nie ma środków, aby uregulować swoje zobowiązania – wypłaty dla pracowników oraz faktury wystawione przez dostawców surowców i energii elektrycznej. 

Powstanie zatoru płatniczego może być:
●    Niezależne od przedsiębiorcy – z przyczyn losowych nie może on zapłacić faktur wystawionych przez kontrahentów
●    Zaplanowane przez przedsiębiorcę – już w momencie zamawiania towarów (usług) może on nie mieć zamiaru za nie zapłacić

Jak radzić sobie z zatorami płatniczymi?

Optymalną sytuacją jest niedopuszczenie do powstania zatoru płatniczego. Dlatego też przedsiębiorcom zaleca się dokładną weryfikację potencjalnego kontrahenta jeszcze przed podjęciem z nim współpracy. Co jednak robić, gdy stos nieopłaconych faktur staje się coraz wyższy? Konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań.
Według specjalistów w takiej sytuacji najlepiej:
●    Wykazać się aktywnością – monitorować na bieżąco płatności, przypominać o ich terminach
●    Rozpocząć współpracę z kancelarią specjalizującą się w sprawach gospodarczych – może ona pomóc w odzyskaniu środków

Czy wiesz, że prowadząc działalność gospodarczą, możesz ograniczyć ryzyko biznesowe, zakładając spółkę? Przeczytaj, dlaczego przy zakładaniu spółki warto skorzystać ze wsparcia ekspertów. Jeżeli chcesz kupić gotową spółkę, skontaktuj się z nami.

Jak UOKiK pomaga przedsiębiorcom z zatorami płatniczymi?

Od niedawna przedsiębiorcy mają też sprzymierzeńca w walce z zatorami płatniczymi – UOKiK otrzymał kompetencje do nakładania na podmioty gospodarcze administracyjnych kar pieniężnych za nadmierne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań. Nadmierne opóźnienie ma miejsce wówczas, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych (i spełnionych po terminie) wynosi:
●    5 mln zł – gdy postępowanie zostało wszczęte w latach 2020-2021,
●    2 mln zł – dotyczy postępowań wszczętych w 2022 r.

Co ważne, UOKiK działa z urzędu – przedsiębiorcy nie muszą informować tej instytucji o nierzetelnych kontrahentach. Mogą oni jednak zawiadomić Urząd o firmach spóźniających się z zapłatą w stosunku do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Jak można przeczytać na stronie internetowej UOKiK, działania te przynoszą efekty – tylko w maju Urząd nałożył dwie kary w wysokości ponad 650 tys. zł.

Scroll to Top