Artykuły o prawie

Co trzeba wiedzieć o podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy spółki to kwota pieniędzy zainwestowana lub zastawiona przez udziałowców w celu założenia i prowadzenia działalności. Jest to ważna część struktury finansowej spółki, ponieważ pomaga określić jej zdolność do wypełniania zobowiązań finansowych i utrzymania płynności operacji. Może on również ulec zmianie w czasie, ponieważ spółki mogą zwiększać lub zmniejszać swój kapitał zakładowy w celu uwzględnienia zmian w ich sytuacji. Oto kilka kluczowych kwestii, które należy rozważyć w przypadku podwyższania i obniżania kapitału zakładowego.

Co trzeba wiedzieć o podwyższaniu i obniżaniu kapitału zakładowego Czytaj więcej »

Scroll to Top