Zatrudnienie pracownika – jakie formalności?

Twoja firma się rozwija i z miesiąca na miesiąc masz coraz więcej pracy? Najpewniej dlatego poszukujesz informacji o formalnościach związanych z zatrudnieniem pracownika. Poznaj obowiązki przyszłego pracodawcy.

Krok 1 – umowa o pracę

Ze względu na stojący za przepisami zamiar ograniczenia szarej strefy, umowa o pracę musi zostać podpisana z pracownikiem jeszcze przed dopuszczeniem go do wykonywania obowiązków. To jednak nie wszystko. Kodeks pracy wymaga, aby umowa została zawarta w formie pisemnej, a w jej treści znalazły się pewne informacje.

Umowa o pracę musi określać:

●       rodzaj pracy,

●       miejsce wykonywania pracy,

●       wynagrodzenie – ze wskazaniem składników,

●       wymiar czasu pracy,

●       termin rozpoczęcia pracy.

Czy wiesz, że pod terminem „umowa o pracę” kryją się różne jej rodzaje? Z wybranym w procesie rekrutacji kandydatem możesz zawrzeć np. umowę o pracę na okres próbny.

Krok 2 – badania lekarskie i szkolenie BHP
 

Przed dopuszczeniem do pracy nowy członek zespołu musi przejść wstępne badania lekarskie. W jakim celu? Lekarz medycyny pracy potwierdza, że nie ma przeciwwskazań do tego, aby osoba wyłoniona w procesie rekrutacji mogła podjąć pracę na stanowisku, o jakie się ubiegała.

Badanie lekarskie odbywa się:

●       w godzinach pracy pracownika,

●       na koszt pracodawcy.

Kolejnym wymogiem formalnym jest zorganizowanie dla pracownika szkolenia BHP. Uświadomienie pracownikowi zagrożeń w miejscu pracy ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadku. Ten punkt jest szczególnie istotny, gdy pracownik będzie miał na co dzień styczność z różnego typu maszynami.

Krok 3 – przekazanie pracownikowi regulaminu pracy

Jeżeli masz w planach zatrudnienie pierwszego pracownika, to w Twojej firmie z pewnością nie ma regulaminu pracy. Musisz go zatem stworzyć, a następnie przekazać pracownikowi. Z tego dokumentu pracownik powinien dowiedzieć się:

●       jak wygląda organizacja pracy,

●       kiedy otrzyma wynagrodzenie,

●       jak ma potwierdzać obecność w pracy.

 Krok 4 – zgłoszenie do ZUS
 

Zatrudnienie pracownika jest równoznaczne z wypłacaniem mu co miesiąc wynagrodzenia. Nie jest to jednak cały wydatek, jaki wiąże się z podpisaniem umowy o pracę – za zatrudnioną osobę trzeba też odprowadzać składki ZUS. To z kolei wymaga zgłoszenia jej do ZUS.

Zgłoszenie pracownika do ZUS:

●       musi odbyć się w ciągu 7 dni – licząc od daty zatrudnienia,

●       wymaga wypełnienia formularza – ZUS ZUA.

Czy wiesz, że nie musisz zgłaszać pracownika samodzielnie? Może to zrobić za Ciebie wybrane biuro rachunkowe, które oferuje nie tylko usługi księgowe, ale również prowadzenie kadr i płac. Szukasz takiego biura? Skontaktuj się z nami!

Krok 5 – zgłoszenie do PPK

Zatrudniając pierwszego pracownika, musisz pamiętać też o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jeżeli pracownik nie zrezygnuje z uczestnictwa w tym programie, będziesz musiał dokonać stosownego zgłoszenia. To kolejny obowiązek, który wiąże się z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę.

Scroll to Top