Czym jest urlop okolicznościowy i kto może z niego skorzystać?

Czym jest urlop okolicznościowy?

Jak wskazuje nazwa, urlop okolicznościowy to urlop przysługujący zatrudnionemu w związku z istotnymi wydarzeniami w jego życiu. Pracownik może złożyć wniosek o przyznanie tego urlopu np. przed uroczystością zawarcia związku małżeńskiego czy tuż po narodzinach dziecka. 
Ważne, aby urlop został udzielony w związku z danym wydarzeniem i został udokumentowany. Pracownik może przedstawić np. akt urodzenia dziecka, jeżeli urlop okolicznościowy został mu przyznany właśnie na okoliczność narodzin potomka.

Zasady udzielania urlopów okolicznościowych precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W jakim wymiarze przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi w wymiarze 1 lub 2 dni. Liczba dni jest uzależniona od rodzaju uroczystości. 
1 dzień urlopu okolicznościowego przysługuje w razie:

●    ślubu dziecka pracownika,
●    zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika.

2 dni urlopu okolicznościowego przysługują w razie:

●    ślubu pracownika,
●    narodzin dziecka pracownika,
●    zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy pracownika.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Tak, za urlop okolicznościowy pracownikowi należy się wynagrodzenie – jest to urlop płatny, podobnie jak wypoczynkowy. Gdyby jednak nie doszło do planowanej uroczystości (np. ślub zostałby odwołany), to wówczas nie będzie mu przysługiwać wynagrodzenie.
Jako pracodawca powinieneś wiedzieć, że urlop okolicznościowy nie jest dodatkowym urlopem i nie przechodzi on na kolejny rok. Ma to bezpośredni związek z jego charakterem – jest on przyznawany tylko wówczas, gdy ma miejsce wyjątkowa okoliczność w życiu pracownika.

Planujesz zatrudnić w swojej firmie pierwszych pracowników?

Jeżeli nie chcesz sam prowadzić spraw kadrowych, zdaj się na profesjonalne biuro rachunkowe Biuro Hello. Jesteśmy obecni w największych miastach Polski i specjalizujemy się w odciążaniu przedsiębiorców z prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość, prowadzenie księgowości jednoosobowych firm) oraz spraw kadrowych i płacowych – sprawdź nas!

Scroll to Top