Składka zdrowotna ZUS na nowych zasadach – ile zapłacisz w 2022 roku?

Składka zdrowotna w 2021 roku – jakie obowiązywały zasady?

W ubiegłym roku obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne nie było czynnością skomplikowaną. Podstawą do wyliczenia wysokości składki zdrowotnej było 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. W 2020 r. było to 4242,38 zł. Ponieważ składka zdrowotna wynosiła 9 proc. podstawy, to w 2021 r. przedsiębiorcy płacili 381,81 zł.
W 2022 r. zasady uległy zmianie – przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze, że obowiązywać będą nowe zasady, a samo wyliczanie składki zdrowotnej zajmie nieco więcej czasu niż dotychczas.

Chcesz skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu?

Skorzystaj z naszego wsparcia. Biuro Hello to profesjonalne biuro rachunkowe. Zadbamy o Twoje rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS-em – skontaktuj się z nami, aby poznać naszą ofertę.

Jak będzie wyliczana składka zdrowotna na nowych zasadach?

Aby prawidłowo wyliczyć wysokość składki zdrowotnej, przedsiębiorca musi uwzględnić wybraną formę opodatkowania. Zasady są następujące:
●    Skala podatkowa
Przedsiębiorcy zapłacą 9 proc. od dochodu, a minimalna składka zdrowotna wynosi 270,90 zł (9 proc. minimalnego wynagrodzenia).
●    Podatek liniowy
Przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodu. Analogicznie, jak powyżej, obowiązywać będzie minimalna składka zdrowotna w wysokości 270,90 zł.
W przepisach Ministerstwo Finansów wskazuje, jak należy prawidłowo obliczyć dochód, który będzie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej.

●    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
W tym przypadku istotny jest roczny przychód. Przykładowo dla przedsiębiorców, którzy uzyskali przychód do 60 000 zł, podstawa wymiaru składki wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej wynosi 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
●    Karta podatkowa

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej jest minimalne wynagrodzenie. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, w 2022 r. tytułem składki zdrowotnej zapłacą 270,90 zł.

 Co z odliczeniem części składki zdrowotnej od podatku?

Obowiązujące od 2022 r. zmiany dotyczą nie tylko zasad obliczania składki zdrowotnej, ale również możliwości odliczania części tej składki od podatku. Dotychczasowe zasady przewidywały, że przedsiębiorca mógł odliczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru. Nowe przepisy uniemożliwiają stosowanie dotychczasowych odliczeń.

Chcesz wiedzieć więcej o Nowym Ładzie? Przeczytaj też artykuł „Czy prezesi i członkowie zarządów spółek zapłacą składkę zdrowotną – założenia Polskiego Ładu”. 

Scroll to Top