Jak skutecznie dochodzić należności od dłużników?

Jakie są zasady odzyskiwania należności na własną rękę?

Podstawowa zasada brzmi: nie daj o sobie zapomnieć. W praktyce oznacza to konieczność ciągłego kontaktowania się z dłużnikiem – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wywieranie presji ma sens, zwłaszcza gdy dłużnik ma kilku wierzycieli. Wówczas intensywność Twoich działań może sprawić, że pieniądze otrzymasz jako pierwszy.

Przypominanie o konieczności uregulowania zaległych faktur nie oznacza jednak, że wolno Ci wszystko – przeciwnie, wierzyciele muszą bardzo ostrożnie dobierać słowa. Groźby czy wyzwiska są niedopuszczalne. Agresja czy nieuprzejmość nie rozwiążą problemu, a dodatkowo przekreślą dalszą współpracę.

Czy do odzyskania należności warto zaangażować firmę windykacyjną?

To dobre rozwiązanie, gdy Twoje doświadczenie z prowadzeniem działań windykacyjnych jest niewielkie. Firmy windykacyjne mają tę przewagę, że:

●       doskonale znają modele postępowania dłużników – mogą do nich dostosować prowadzone działania i w ten sposób skutecznie wywrzeć na nich wpływ,

●       posiadają kompleksową ofertę – z reguły współpracują z kancelariami prawnymi i w razie konieczności pomagają w skierowaniu sprawy na drogę sądową,

●       mogą pomóc w poszukiwaniu i zabezpieczeniu majątku dłużnika – zdarza się, że gdy do sprawy włącza się komornik sądowy, dłużnik stara się ukryć majątek.

Zaangażowanie profesjonalnej firmy windykacyjnej to dobry pomysł również wówczas, gdy mimo aktualnych problemów chcesz kontynuować współpracę z kontrahentem.

Czym jest ulga na złe długi i kto może z niej skorzystać?

Co w sytuacji, gdy pomimo podjętych działań nie uda Ci się odzyskać pieniędzy? Wsparciem może być ulga na złe długi. To rozwiązanie pozwala wierzycielowi odzyskać zapłaconą kwotę podatku wynikającego z faktury, za którą nie otrzymał płatności.

Skorzystanie z ulgi na złe długi jest możliwe, gdy:

●       nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona,

●       wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności – uznaje się to za uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności.

Po zmianach w przepisach skorzystanie z ulgi na złe długi jest jeszcze łatwiejsze niż dotychczas. Według ekspertów właśnie to może wpłynąć na zainteresowanie przedsiębiorców tą opcją.

Chcesz skorzystać z ulgi na złe długi? Szukasz biura rachunkowego oferującego prowadzenie księgowości? Skorzystaj z naszej pomocy – kompleksowo zadbamy o księgi rachunkowe Twojej firmy.

Scroll to Top