Polski Ład a służbowy samochód – co się zmienia?

Kiedy ma zastosowanie ryczałt za używanie służbowego auta do celów prywatnych?

Niektórzy pracownicy wykonują swoją pracę w terenie, czego przykładami mogą być przedstawiciele handlowi czy serwisanci. To właśnie ta grupa pracowników najczęściej otrzymuje do dyspozycji samochód służbowy. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę (podpisze stosowne upoważnienie), pracownik może użytkować auto służbowe również po godzinach – w czasie prywatnym. Wówczas pracodawca dolicza zryczałtowaną kwotę do przychodu pracownika ze stosunku pracy.
W 2021 r. kluczowym parametrem, od którego uzależniona była kwota stawki ryczałtowej, była pojemność silnika. W 2022 r. będzie to moc pojazdu. Ta niewielka (jak mogłoby się wydawać) zmiana powoduje, że wielu pracowników straci – zapłaci wyższy podatek, składki ZUS (co ma związek z opodatkowaniem i oskładkowaniem kwoty ryczałtowej) i tym samym otrzyma niższe wynagrodzenie.
Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu potrzebujesz pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych firmy? Proponujemy kompleksowe usługi księgowe – w Biuro Hello obsługujemy zarówno JDG, jak i spółki. Zajmiemy się także kadrami.

Ile wynosi ryczałt za używanie auta służbowego przez pracownika w 2022 roku?

W 2022 r. wysokość stawki za prywatne korzystanie z auta służbowego nie uległa zmianie – zmienił się parametr, który jest kluczowy dla zastosowania zryczałtowanej kwoty. Stawki za używanie auta służbowego – zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wynoszą:
●    250 zł dla samochodów o mocy do 60 kW, samochodów elektrycznych i samochodów napędzanych wodorem – wcześniej dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
●    400 zł dla pozostałych pojazdów – wcześniej dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3
Taka zmiana powoduje, że dla wielu pracowników, którym pracodawca dotychczas dopisywał do dochodu kwotę 250 zł, zryczałtowana kwota zostanie podwyższona o 150 zł.

Dlaczego wprowadzono zmiany w rozliczaniu prywatnej jazdy pojazdami służbowymi?

Wprowadzenie zmian w zakresie rozliczania wykorzystania przez pracowników z samochodów służbowych w celach prywatnych podyktowane było chęcią wyeliminowania luki prawnej. Gdy wysokość zryczałtowanej stawki uzależniona była od pojemności silnika, kłopot miała ta grupa pracodawców, którzy zdecydowali się na proekologiczne samochody elektryczne, w przypadku których nie można mówić o pojemności silnika.
Nowe przepisy są jednak korzystne dla niewielkiej grupy przedsiębiorców – mowa tu o tych firmach, które korzystają z pojazdów o małej pojemności silnika lub zdecydowały się na pojazdy elektryczne czy napędzane wodorem.

Scroll to Top