Rozwój sztucznej inteligencji 

Sektor kreatywnej sztucznej inteligencji doświadcza napływu kapitału i talentów, a  już niebawem spowoduje przypływ nowych rozwiązań. Już teraz pojawiły się pierwsze kroki w tej branży, 6 grudnia Microsoft zaprezentował VALL-E narzędzie będą ce w stanie syntezować głos na podstawie krótkich, nawet trzysekundowych próbek. Co ciekawie jest to tak skonstruowane „narzędzie”, bo chyba tak można to nazwać, że jest w stanie nadać ton wypowiedzi jak i zabarwienie emocjonalne, a nawet dźwięk w tle. Rozwinięcie narzędzi do grafiki może oszczędzić wiele pracy grafikom komputerowym. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób odbije się to na zatrudnieniu i konkurencji na rynku pracy. Jest to idealny czas na naukę w tym zakresie. 

Sztuczna inteligencja da nam możliwość wykorzystania algorytmów w swojej branży, jedynym ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia. Trzeba pamiętać, że zdolność sztucznej inteligencji zależy przede wszystkim od materiału źródłowego w tym człowieka. Dlatego nie potrafi  ona jeszcze tworzyć zupełnie nowych dzieł , a jedynie zmieniać istniejące. 

Zmieniający się świat można jednak wykorzystać. Każde potencjalne zagrożenie może zostać przekute w szanse. Regulacja pracy zdalnej pozwoli pracownikowi i pracodawcy lepiej siebie zrozumieć i nie dać się wykorzystywać. Natomiast sztuczna inteligencja otwiera przed nami cały wachlarz możliwości, których przez długi czas nie będzie nam do końca znany. W tym wszystkim wystarczy dostrzec okazję do rozwoju oraz do tego jak dobrze ją wykorzystać. Postępując zgodnie z trendami i dając się ponieść nowej rzeczywistości możemy zdobywać szczyty, a nie tylko góry. 

Scroll to Top