Spółka komandytowo-akcyjna a Polski Ład – czy to się opłaca?

Czym charakteryzuje się spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna to osobowa spółka handlowa. Charakterystyczne dla niej jest występowanie dwóch wspólników – są to:
●    Komplementariusz – reprezentuje on sprawy spółki w kontaktach z innymi podmiotami i ponosi odpowiedzialność za jej działanie
●    Akcjonariusz – jego rola ogranicza się do wniesienia wkładu finansowego, przy czym minimalny kapitał zakładowy spółki to 50 000 zł
Zarówno komplementariuszem, jak i akcjonariuszem nie musi być osoba fizyczna. Możliwości jest więcej – mogą to być osoby prawne czy jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają zdolność prawną.

Spółka komandytowo-akcyjna – jak wygląda kwestia opodatkowania i ZUS?

Spółki komandytowo-akcyjne w przeszłości cieszyły się dużą popularnością, a to z uwagi na korzystne zapisy w prawie podatkowym. Dziś dla wielu przedsiębiorców ponownie stały się atrakcyjne. Powodami są głównie kwestie opodatkowania i ZUS.

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej występuje podwójne opodatkowanie – podatek od osób prawnych (9 lub 19 proc.) i podatek dochodowy przy wypłacie zysku wspólnikom (19 proc.). Brak jest jednak daniny solidarnościowej. Jednocześnie niekiedy możliwe jest zwolnienie z podatku od wypłaconej dywidendy. Ma to miejsce wówczas, gdy:
●    Akcjonariuszem jest osoba prawna, np. spółka z o.o.
●    Akcjonariusz ma minimum 10 proc. akcji spółki
●    Akcjonariusz spełnia dodatkowe wymagania wskazane w ustawie o CIT

Korzyści widać też w przypadku ZUS. Zarówno komplementariusz, jak i akcjonariusz nie muszą zostać zgłoszeni do ZUS, co oznacza, że nie mają obowiązku zapłaty składek ZUS.

Czy spółka komandytowo-akcyjna to dobry wybór?

Mimo wielu zalet spółki komandytowo-akcyjnej nie każdemu przedsiębiorcy będzie opłacać się przekształcenie w taką spółkę jednoosobowej działalności gospodarczej.

Brak konieczności opłacania składek ZUS niekoniecznie musi zrekompensować inne koszty, które pojawią się założeniu spółki. Prowadzenie księgowości jest wówczas droższe, a wspólnicy muszą też wziąć pod uwagę wydatki na usługi notarialne i wymogi formalne. Barierą do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną może być też stosunkowo wysoki niezbędny kapitał. Komu zatem opłaca się wybór tej spółki?

Aby upewnić się o opłacalności przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytowo-akcyjną, konieczne jest przeprowadzenie kalkulacji. Jeżeli już wiesz, że taka spółka będzie dla Ciebie korzystna i interesują Cię usługi księgowe, zapraszamy do skorzystania z usług Biuro Hello.

Scroll to Top