Z jakich urlopów mogą skorzystać ojcowie?

Narodziny dziecka – urlop okolicznościowy dla taty

Jak wskazuje jego nazwa, urlop okolicznościowy to urlop udzielany w związku z ważnymi okolicznościami (wydarzeniami) w życiu pracownika. Narodziny dziecka są jednym z takich wydarzeń. Każdemu pracownikowi, któremu urodziło się dziecko, przysługują 2 dni wolnego od pracy.

Nie chcesz samodzielnie zajmować się kadrami? Biuro Hello to profesjonalne biuro rachunkowe. Współpracującym z nami firmom oferujemy także prowadzenie kadr – skorzystaj z naszego doświadczenia. 

Urlop ojcowski – urlop dedykowany tacie

Urlop ojcowski to urlop przeznaczony dla ojca. Pracownik-tata ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni. Nie musi on z niego korzystać od razu – ma na to 24 miesiące od narodzin dziecka. Po upływie tego okresu urlop ojcowski przepada.
To od pracownika zależy, czy wykorzysta on urlop ojcowski jednorazowo, czy też w dwóch częściach. W drugim przypadku żadna z części nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop tacierzyński – wymiar

O ile urlop ojcowski przysługuje pracownikowi niezależnie od urlopów, z których korzystać może matka, to inaczej jest w przypadku urlopu tacierzyńskiego – jest on powiązany z urlopem macierzyńskim.
Pracującej matce, która urodziła jedno dziecko, przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Rodzice mogą jednak podzielić się tym urlopem. Matka musi wykorzystać co najmniej pierwsze 14 tygodni po porodzie. Jeżeli następnie zdecyduje się ona wrócić do pracy, z pozostałych 6 tygodni urlopu może skorzystać pracownik-tata.

Aby pracownik, który został tatą, mógł skorzystać z przysługujących mu z tego tytułu urlopów, musi złożyć pisemny wniosek. W przypadku niektórych urlopów (np. tacierzyńskiego) należy to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Urlop rodzicielski dla taty – zasady korzystania

Urlop rodzicielski jest przedłużeniem urlopu macierzyńskiego (tacierzyńskiego) i przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Jego wymiar – w przypadku narodzin jednego dziecka – wynosi 32 tygodnie. Urlop rodzicielski jest o tyle specyficzny, że skorzystać z niego może jednocześnie oboje rodziców lub tylko jedno z nich (np. ojciec dziecka). W każdym wariancie okres urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć wspomnianych 32 tygodni.
O urlop rodzicielski pracownik-tata może wystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jako pracodawca powinieneś też wiedzieć, że urlopu będziesz musiał udzielić w częściach lub jednorazowo – decyzja zależy od Twojego podwładnego.

Scroll to Top