Czterodniowy tydzień pracy – czy to możliwe?

Kto już stosuje czterodniowy tydzień pracy?

W wielu krajach Europy Zachodniej prowadzone są pilotażowe programy, których celem jest sprawdzenie, jak pracownicy radzą sobie z realizacją obowiązków zawodowych w ciągu czterodniowego tygodnia pracy. W niektórych branżach taki system pracy staje się już jednak standardem – mowa tu głównie o sektorze IT.
Branża IT od lat boryka się z niedoborem pracowników. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem choćby programistów muszą zaoferować kandydatom znacznie więcej niż tylko dostęp do prywatnej opieki medycznej, karnet na siłownię czy dofinansowanie przedszkola. Czterodniowy tydzień pracy to kusząca propozycja.

Chcesz sprawdzić, czy po wprowadzeniu w firmie krótszego tygodnia pracy efektywność pracowników wzrośnie? Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu kadr i płac, zapraszamy do kontaktu.

Z jakimi wyzwaniami łączy się czterodniowy tydzień pracy?

Jednym z zagadnień najczęściej wspominanych w kontekście czterodniowego tygodnia jest produktywność. Jak wykonać wszystkie zadania, mając na to zaledwie 80 proc. dotychczasowego czasu? Według specjalistów kluczowe jest wykorzystanie w jeszcze większym stopniu nowoczesnej technologii, która usprawnia pracę.
Inne wyzwania i zagrożenia związane z wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy dotyczą:

  • Zmniejszenia się liczby pracowników na rynku. Może to doprowadzić do problemów kadrowych i walki o pracowników.
  • Bezpieczeństwa gospodarki. Czterodniowy tydzień pracy może przełożyć się na większą konsumpcję, ale może też przyczynić się do załamania PKB.
  • Wzrostu inflacji. Miałoby to związek z malejącą produkcją, co skutkowałoby wzrostem cen.


Jakie są modele czterodniowego tygodnia pracy?

Czterodniowy tydzień pracy może zostać wdrożony w różnych wariantach. Dotychczas testowane były choćby:

  • Model, w ramach którego pracownicy na pracę przeznaczali 4 dni w tygodniu po 8 godzin. Ich wynagrodzenie w tym czasie nie uległo zmianie.
  • Wariant z pracą po 10 godzin przez 4 dni. To jeden z najmniej preferowanych modeli. Wynagrodzenie nie ulega zmianie.
  • Model, w którym pracownicy pracują 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, ale krótszy tydzień pracy przekłada się na obniżone wynagrodzenie.

Mimo że w Europie Zachodniej testowane są różne warianty krótszego tygodnia pracy, to w Polsce politycy postulują plan stopniowego skracania czasu pracy. Oznacza to, że na czterodniowy tydzień pracy trzeba jeszcze poczekać.

Scroll to Top