Działalność bez rejestracji – czy to rozwiązanie również dla Ciebie?

Czym jest działalność nierejestrowa i kto może ją prowadzić?

Działalność nierejestrowa to działalność gospodarcza, dla której charakterystyczne jest to, że nie trzeba jej rejestrować, czyli zgłaszać do CEIDG. Jej cechą jest maksymalna wysokość przychodów, jakie można uzyskać w jej ramach – to maksymalnie połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli:

●    W 2021 r. przychody w każdym miesiącu nie mogą przekroczyć kwoty 1400 zł.
●    W 2022 r. miesięcznie przychody nie będą mogły przekroczyć 1505 zł.

 

Kto może prowadzić działalność nierejestrową? 

Każda osoba fizyczna, która w okresie ostatnich 5 lat nie wykonywała na terenie Polski działalności gospodarczej. Dodatkowym wymogiem jest to, aby planowana działalność nie wymagała uzyskania np. zezwoleń czy koncesji – w ramach działalności bez rejestracji nie można sprzedawać m.in. alkoholu.

Ciekawostka: osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą prowadzić działalność bez rejestracji, chociaż na sprzedaż produktów będą potrzebować zgody rodzica czy opiekuna. Z kolei osoby bezrobotne nie mogą prowadzić działalności nierejestrowej.

Czy prowadząc działalność nierejestrową, trzeba wystawiać faktury lub rachunki?

Jednym z obowiązków osoby prowadzącej działalność nierejestrową jest wystawianie rachunków lub faktur na żądanie klienta. Prowadząc działalność nierejestrową, można wystawiać faktury lub rachunki, korzystając np. z bezpłatnych programów online. Co ważne, na takim dokumencie sprzedający musi podać tylko swoje imię i nazwisko – bez adresu zamieszkania czy numeru PESEL.

 Czy działalność nierejestrową trzeba zgłaszać?

Chociaż działalności nierejestrowej nie trzeba zgłaszać do CEIDG, to należy się rozliczyć z uzyskanych przychodów z fiskusem. Służy do tego uproszczona ewidencja sprzedaży, którą można prowadzić choćby w Excelu. Powinna ona zawierać następujące pola: liczba porządkowa, data sprzedaży, wartość sprzedaży i wartość sprzedaży narastająco.
Do rozliczenia się z dochodu uzyskanego w ramach działalności bez rejestracji służy PIT-36 – nie trzeba płacić zaliczek na podatek.

Co robić, gdy działalność nierejestrowa szybko się rozrasta? Pamiętaj, że po przekroczeniu miesięcznego limitu przychodu masz obowiązek w ciągu 7 dni zarejestrować działalność w CEIDG. Pomoc w tym zakresie zapewni Ci profesjonalne biuro rachunkowe. 
Scroll to Top