Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Najpopularniejszym i jednocześnie najbardziej pożądanym – przynajmniej przez pracowników – typem umowy jest umowa o pracę. Dla pracodawcy generuje ona też najwyższe koszty. W 2021 r. wysokość pensji minimalnej wynosi 2800 zł brutto. Do tej kwoty pracodawca musi dołożyć z własnej kieszeni daniny, na które składają się:

  • ✓ składka na ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  • ✓ składka na ubezpieczenie rentowe – 6,50%,
  • ✓ składka na ubezpieczenie wypadkowe – 1,67%,
  • ✓ składka na Fundusz Pracy – 2,45%,
  • ✓ składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%.

Powyższe składki odprowadzane są przez pracodawcę i stanowią nieco ponad 20% wynagrodzenia brutto. Suma wynagrodzenia brutto i wspomnianych składek to całkowity koszt zatrudnienia pracownika.

W przypadku pełnego etatu i przy minimalnej pensji (2800 zł brutto) suma składek odprowadzanych przez pracodawcę wynosi 573,44 zł. Realny koszt zatrudnienia pracownika na takich warunkach płacowych to zatem 3373,44 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowie cywilnoprawnej

Zatrudniasz pracowników? Dowiedz się więcej o minimalnym wynagrodzeniu – zapoznaj się z przygotowanym przez nas artykułem Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2021 r.


W 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wynosi 18,30 zł brutto. W przypadku umowy zlecenia koszt zatrudnienia pracownika zależny jest od jego statusu. Jeżeli ta umowa:

  • ✓ jest jedynym źródłem zatrudnienia – składki odprowadzane przez pracodawcę są takie same, jak w przypadku umowy o pracę,
  • ✓ nie jest jedynym źródłem zatrudnienia – pracodawca nie odprowadza składek, a jego kosztem jest wynagrodzenie brutto,
  • ✓ została zawarta ze studentem w wieku do 26 lat – pracodawca również nie ma obowiązku odprowadzać składek, a jego kosztem jest wypłacane wynagrodzenie brutto.

Jak jest w przypadku umów o dzieło? Aktualnie nie są one oskładkowane, chociaż coraz częściej można przeczytać o takich pomysłach. Z kolei od początku 2021 r. każdą podpisaną umowę o dzieło przedsiębiorca musi zgłosić do ZUS. Zmiana w tym zakresie podyktowana jest licznymi nadużyciami, których w przeszłości dopuszczali się pracodawcy w stosowaniu umów o dzieło.

Jesteś pracodawcą – zatrudniasz pracowników na podstawie umowy o pracę lub korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Zadbaj o prawidłowe naliczanie wynagrodzeń i rozliczenia urlopów. Biuro Hello to profesjonalne biuro rachunkowe, które powstało z myślą o wspieraniu przedsiębiorców. Oferujemy usługi księgowe oraz prowadzenie kadr. Poznaj naszą ofertę i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia.

Scroll to Top