Lockdown – na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy

Rodzaje pomocy dla przedsiębiorców w 2021 r.

Na jaką pomoc mogą liczyć właściciele tych firm, które są najbardziej dotknięte czasowymi ograniczeniami spowodowanymi koronawirusem COVID-19? Instrumenty stworzone z myślą o przedsiębiorcach to m.in.:

    • Dofinansowanie wynagrodzeń. Będą one dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dofinansowanie wynosi 2000 zł miesięcznie do pensji jednego pracownika. Łącznie pracodawca może otrzymać pomoc na okres 3 miesięcy kalendarzowych.
    • Dofinansowanie na prowadzenie działalności. W zależności od skali spadku obrotów możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości od 50 do 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Pomoc również przysługuje przez 3 miesiące.
    • Niskooprocentowana pożyczka w wysokości 5 tys. zł. Jest ona przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy. Pożyczki są wypłacane ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie z deklaracjami rządu pomoc, jaka ma trafić do przedsiębiorców, opiewa łącznie na 4,5 mld zł. Dodatkowo skorzystają właściciele tych firm, które już wcześniej skorzystały z pomocy zwrotnej – ich zobowiązania zostaną umorzone. Dotyczy to działalności z ok. 50 kodami PKD.


Gdzie i do kiedy złożyć wnioski o wsparcie – lockdown 2021?

Terminy składania wniosków o pomoc finansową zależą od rodzaju pomocy, o którą ubiega się przedsiębiorca. Przykładowo:

    • Dofinansowanie wynagrodzeń z Tarczy 8.0. Przedsiębiorcy mogli składać wnioski do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na ich siedzibę do 31 marca 2021 r. 
    • Dofinansowanie na prowadzenie działalności z Tarczy 1.0. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru.
    • Niskooprocentowana pożyczka. Przedsiębiorcy składają wnioski do powiatowego urzędu pracy do 10 czerwca 2021 r. (po ogłoszeniu naboru przez dany urząd).
Szczegółowe informacje są dostępne na rządowych stronach. Lista instrumentów, z których przedsiębiorcy mogą aktualnie skorzystać, jest dostępna na stronie Biznes.gov.pl.


Jak pomoże Ci profesjonalne biuro rachunkowe?

Jesteś przedsiębiorcą, który czasowo nie może prowadzić działalności gospodarczej? W dobie pandemii koronawirusa COVID-19 przepisy zmieniają się bardzo szybko. Z tego względu tak ważne jest merytoryczne wsparcie. Zapewni Ci je profesjonalne biuro rachunkowe Biuro Hello. Nasza oferta to usługi księgowe – oferujemy:

    • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Twojej firmy. Jeżeli zatrudniasz pracowników, to poprowadzimy też kadry i płace.
    • Składanie wniosków o pomoc dla przedsiębiorców. Biuro rachunkowe, które dysponuje pełnomocnictwem od klienta, może złożyć wniosek m.in. o dofinansowanie z PUP.
    • Prestiżowy adres dla Twojej firmy. Prowadzimy wirtualne biuro – mamy oddziały w kilku największych miastach Polski: Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, zapraszamy do kontaktu. Chcesz wiedzieć więcej o wirtualnych biurach? Przeczytaj też nasz artykuł: „Czy biura wirtualne działają legalnie?”. 

Scroll to Top