Czym jest faktoring i kiedy warto z niego skorzystać?


Na czym polega faktoring?

Faktoring to jedna z usług finansowych dedykowanych przedsiębiorcom. Umowę faktoringu zawierają dwie strony, ale faktycznie w faktoringu uczestniczą trzy podmioty:

    • Faktor. Firma świadcząca usługę faktoringu. Po zakupie nieprzeterminowanej wierzytelności faktor przelewa na konto przedsiębiorcy do 90 proc. wartości brutto faktury.
    • Faktorant. Przedsiębiorca, który sprzedaje wierzytelność i z tego tytułu otrzymuje środki od razu po podpisaniu umowy. Kwota widoczna na fakturze jest pomniejszana o prowizję faktora.
    • Kontrahent. To przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty kwoty widocznej na fakturze. Nie jest on stroną umowy faktoringu.

Właściciele firm mogą czerpać korzyści z faktoringu niepełnego, pełnego lub właściwego. W przypadku faktoringu pełnego firma faktoringowa przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika. W pozostałych przypadkach faktorant częściowo odpowiada za niewypłacalność swojego kontrahenta.

Dla kogo faktoring to dobre rozwiązanie?

Z usługi faktoringu najczęściej korzystają firmy oferujące swoim klientom odroczone terminy płatności, czyli stosujące tzw. kredyt kupiecki. Usługa faktoringu jest też dobrym rozwiązaniem dla:
    • Podmiotów gospodarczych, które chcą uniknąć zatorów płatniczych i mieć bieżący dostęp do środków.
    • Przedsiębiorców zainteresowanych finansowaniem bieżącej działalności, ale w sposób inny niż np. za pomocą kredytu obrotowego.
    • Firm zainteresowanych ograniczeniem ryzyka niewypłacalności. Faktor może przeprowadzić też działania windykacyjne.

Przykład: Pan Tomasz prowadzi hurtownię spożywczo-przemysłową. Klientom wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Aby zachować płynność, korzysta z faktoringu pełnego. Jeden z jego kontrahentów nie uregulował należności, ale mimo to pan Tomasz nie musiał zwracać środków otrzymanych od faktora.

Jakie korzyści oferuje faktoring?

Podstawową zaletą faktoringu jest to, że przedsiębiorca może szybko otrzymać pieniądze – niektóre firmy faktoringowe wykonują przelew nawet w kilka godzin po otrzymaniu faktury. Inne korzyści płynące z nawiązania współpracy z firmą faktoringową to:
    • Możliwość zwiększenia konkurencyjności. Faktoring daje dostęp do środków, które byłyby zamrożone, a tym samym pozwala je wykorzystać np. w celach inwestycyjnych.
    • Zapobieganie zatorom płatniczym. Firma nie musi się obawiać, że sama przestanie być wypłacalna.
    • Oszczędność czasu. Przedsiębiorca nie musi systematycznie kontrolować, czy jego firma otrzymała należność za dostarczone towary lub zrealizowane usługi.
Opłacalność faktoringu zależy od kilku czynników, w tym głównie od branży, w jakiej działa firma i modelu prowadzonego biznesu.

Scroll to Top