Mobbing w miejscu pracy – jak go uniknąć?

Czym jest mobbing i jakie są jego rodzaje?

Definicja mobbingu znajduje się w kodeksie pracy – art. 94(3) § 2. Mobbing polega na „uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołującym u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodującym lub mającym na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.
Mobbing może być problemem w każdej firmie, bez względu na jej wielkość czy strukturę organizacyjną. Co więcej, mobberem niekoniecznie musi być przełożony – może nim być też współpracownik. I analogicznie – mobbing może dotknąć także członka kadry zarządzającej.
Według specjalistów pandemia COVID-19 spowodowała, że mobbing staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Stres, praca zdalna i izolacja – to czynniki potęgujące występowanie niewłaściwych zachowań.

Mobbing – przykłady

Aby można było mówić o mobbingu, działanie mobbera nie może być jednorazowym incydentem – przeciwnie, musi być systematyczne, trwać od dłuższego czasu i być uporczywe.

Przykład 1. Pani Ania przez rok była upokarzana przez przełożonego. Zachowanie zakwalifikowane jako mobbing polegało na przydzielaniu jej spraw, a następnie ich odbieraniu z uwagami, że nie jest wystarczająco bystra, aby sobie z nimi poradzić. Dodatkowo mobber wydawał absurdalne polecenia i wymagał ich wykonania w terminach, których dochowanie nie było możliwe.

Przykład 2. Pan Tomasz od kilkunastu miesięcy jest ofiarą mobbingu. Jeden z jego współpracowników notorycznie rozsiewa o nim plotki – dotarły one również do przełożonego oraz klientów. Mimo prób wyjaśnienia sytuacji mobber nie zaprzestał prowadzonych działań. To skłoniło pana Tomasza do konsultacji ze specjalistą i wystąpienia na drogę sądową.

Jak zapobiec mobbingowi w miejscu pracy?

Wiesz już co to mobbing i chcesz mu przeciwdziałać. Jak to zrobić? Dbałość o dobrą atmosferę w miejscu pracy to nie wszystko – konieczne jest też:

●    Wdrożenie procedur antymobbingowych – w małej firmie kadra zarządzająca powinna przejść odpowiednie szkolenie
●    Powołanie pełnomocnika do spraw przeciwdziałania mobbingowi – najczęściej ma to miejsce w dużych firmach
●    Natychmiastowe reagowanie na wszelkie zachowania, które mogą zostać uznane za mobbing – w każdej firmie

Mobbing w firmie to nie tylko kwestia wizerunkowa i dlatego w interesie każdego pracodawcy leży zapobieganie szkodliwym zachowaniom – to właśnie on odpowiada za występowanie mobbingu w organizacji. Mobber z kolei ponosi odpowiedzialność zarówno karną, jak i cywilną (bez względu na to, czy jest nim pracodawca, czy też inna zatrudniona osoba).

Scroll to Top