Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych- NOWE OBOWIĄZKI.

W związku z tym, że weszła nowelizacja ustawy uchwalona przez Sejm w dniu 30 marca 2021 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, wiele firm będzie zobowiązanych do sprawdzania poprawności wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych spółek, z którymi podpisuje umowy.

W związku z tym przypominamy Państwu o obowiązku wpisania spółek , fundacji itd do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają obowiązek zgłosić się wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne oraz akcyjne.

W2021 roku rozszerzono listę podmiotów, które muszą zgłaszać beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Nowe podmioty, czyli: 

 • – spółki partnerskie
 • – trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • * mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lubnawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość
  • * na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
 • – europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • – spółki europejskie
 • – spółdzielnie
 • – spółdzielnie europejskie
 • – stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • – fundacje.

– mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych od 31 października 2021 roku.Brak aktualnych danych i wpisu spółki w RBR jest zagrożony karą 1 miliona złotych a ponadto z taką firmą nie można podpisać umów.

Ustawa w zakresie konieczności sprawdzania poprawności wpisów swoich kontrahentów w RBR weszła w życie od dnia 1 sierpnia 2021.

Bardzo prosimy o uzupełnienie tego obowiązku co pozwoli i Państwu i nam bezpiecznie i bez kar prowadzić działalność.

Więcej informacji o CRBR https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-kapitalowa/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-dla-osob-kontrolujacych-spolki-handlowe

Scroll to Top