Czym jest e-faktura i od kiedy będzie obowiązkowa?

E-faktura – czym jest i od kiedy będzie obowiązkowa?

E-faktura to forma dokumentowania sprzedaży – alternatywa dla funkcjonujących w obiegu faktur elektronicznych i papierowych. Przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z tego rozwiązania od 1 stycznia 2022 r. – w tym dniu zaczął funkcjonować Krajowy System e-Faktur. Aktualnie wystawianie e-faktur nie jest obowiązkowe, ale to się zmieni już od przyszłego roku.
Możliwość wystawiania e-faktur (faktur ustrukturyzowanych) mają nie tylko przedsiębiorcy z Polski. Wcześniej tę formę dokumentowania sprzedaży wprowadziły trzy inne kraje Unii Europejskiej – Włochy, Hiszpania i Portugalia. 

W przypadku e-faktur zarówno wystawianie, jak i otrzymywanie faktur odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego Systemu e-Faktur. Za funkcjonowanie tego systemu odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. E-faktury będzie można też wystawiać poprzez programy komercyjne.

 Co zyskuje przedsiębiorca, wystawiając e-faktury?

Do korzystania z e-faktur już w tym roku przedsiębiorców mają zachęcić liczne korzyści. O czym jest mowa? Na Portalu Podatkowym można przeczytać, że e-faktura to:
●    Szybszy zwrot VAT – w ciągu 40 dni zamiast 60 dni
●    Brak konieczności wystawiania duplikatów – e-faktury będą gromadzone w bazie danych Ministerstwa Finansów przez 10 lat
●    Brak konieczności podawania przyczyny korekty e-faktury – na fakturach korygujących nie trzeba będzie umieszczać słów „Faktura korygująca” lub „Korekta”
●    Brak konieczności przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla faktur (JPK_FA) – organy podatkowe będą dysponować potrzebnymi im danymi
●    Standaryzacja – e-faktury będą wystawiane według jednego wzorca, a to ma spowodować, że ich rozliczanie będzie łatwiejsze

E-faktury mają też ułatwić wyłapywanie nieprawidłowości. To z kolei ma zapewnić przedsiębiorcom równe warunki konkurencji.

Czym e-faktury różnią się od faktur papierowych i elektronicznych?

E-faktura to faktura ustrukturyzowana – ma format xml. To z kolei sprawia, że jej automatyczne odczytanie w systemie księgowym jest ułatwione. To główna różnica między e-fakturą a fakturami papierowymi i elektronicznymi.

Chcesz wiedzieć więcej o fakturach? Przeczytaj również nasz artykuł „Czym są puste faktury i jakie konsekwencje wiążą się z ich wystawieniem”. 

Zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej i potrzebujesz wsparcia przy wypełnianiu dokumentów? Chcesz powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych profesjonalistom? Zdecyduj się na usługi księgowe Biuro Hello – skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.

Scroll to Top