Jak zatrudnić cudzoziemca – obywatela Ukrainy?

Od początku wojny na Ukrainie do Polski przyjechało 3,4 mln uchodźców. Zastanawiasz się, jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Aktualnie obowiązują ułatwienia, dzięki którym formalności jest mniej. Sprawdź, jak legalnie zatrudnić pracownika pochodzącego z Ukrainy.

Kiedy obywatel Ukrainy może legalnie pracować w Polsce?

Sytuacja na Ukrainie spowodowała, że polski ustawodawca wprowadził szereg zmian w przepisach dotyczących cudzoziemców właśnie z tego kraju. Aktualnie obywatel Ukrainy może legalnie pracować, jeżeli:
●    Ma ważny tytuł pobytowy – może to być np. wiza krajowa lub shengen
●    Przyjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. – po wybuchu wojny

W drugim przypadku obywatele Ukrainy mogą przebywać legalnie na terenie Polski przez okres kolejnych 18 miesięcy, czyli do 23 sierpnia 2023 r. Później przysługuje im prawo do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy – jest ono wydawane na okres 3 lat.
Jeżeli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy, w pierwszej kolejności upewnij się, że przebywa on w Polsce legalnie.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w 2022 roku – formalności

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy znacznie uprościła proces ich zatrudniania. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w 2022 roku? Aktualnie formalności jest niewiele – należy do nich:
●    Poinformowanie powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy
●    Przekazanie tej informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy

Przepisy nie wymagają, aby pracodawca osobiście informował o zatrudnieniu obywatela Ukrainy – wystarczy, że zrobi to elektronicznie, poprzez portal praca.gov.pl. Informując o zatrudnieniu Ukraińca, należy podać pewien zakres danych. Dotyczą one:

●    Podmiotu, który powierza wykonanie pracy cudzoziemcowi – Twojej firmy jako pracodawcy
●    Cudzoziemca – konieczne jest podanie jego imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, a także rodzaju, numeru i serii dokumentu podróży i numeru PESEL (w przypadku nadania takiego numeru)
●    Wykonywanej pracy – należy wskazać rodzaj zawartej umowy, stanowisko oraz miejsce wykonywania przez cudzoziemca pracy

Aktualnie obowiązujące przepisy nie zawierają zapisów o limitach. Oznacza to, że pracodawcy mogą zatrudnić dowolną liczbę obywateli z Ukrainy.

Co jeszcze warto wiedzieć o zatrudnianiu Ukraińców?

Zatrudnienie obywatela Ukrainy oznacza konieczność podpisania z nim umowy. Ukraińcy mogą wykonywać pracę zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. Jednocześnie pracodawca nie ma pełnej dowolności w kształtowaniu pensji – w przypadku zatrudniania Ukraińców również obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę lub minimalna stawka godzinowa (w przypadku zlecenia). W 2022 r. kwoty te wynoszą:
●    Minimalne wynagrodzenie na umowie o pracę – 3010 zł brutto
●    Minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł brutto

Konieczne jest też bieżące rozliczanie pracownika. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu kadr i płac, zapraszamy do Biuro Hello.

Scroll to Top