Czym jest Tax Free i od kiedy ma obowiązywać?

Tax Free, czyli zwrot VAT dla podróżnych

Idea systemu Tax Free jest prosta – dzięki niemu obcokrajowcy pochodzący z krajów nienależących do Unii Europejskiej mogą otrzymać zwrot podatku VAT, który zapłacili przy nabyciu towarów w czasie pobytu na terenie Polski. Inaczej mówiąc, Tax Free pozwala zastosować przy sprzedaży stawkę VAT w wysokości 0 proc. Aby jednak tak się stało, podróżny (będący osobą fizyczną):

  • – nie może mieć stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej – przy sprzedaży wystarczy np. okazać paszport,
  • – musi wywieźć towar z Polski w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym – konsumpcja towaru musi nastąpić w kraju spoza Wspólnoty,
  • – minimalna kwota zakupionego towaru to 200 zł brutto, a przedsiębiorca musi należeć do systemu Tax Free.

Jeżeli chcesz zwiększyć swoją konkurencyjność i przyciągnąć do siebie klientów z krajów spoza Unii Europejskiej, uczestnictwo w systemie Tax Free może Ci to umożliwić.

Jak przystąpić do systemu Tax Free?

Do systemu Tax Free mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy spełniający wymagania. Lista warunków nie jest długa – musisz:

  • – być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
  • – prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego, korzystając z kasy fiskalnej,
  • – zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do dokonywania zwrotu podatku VAT w systemie Tax Free lub sam być podmiotem do tego uprawnionym.

Konieczne jest również dopełnienie dodatkowych formalności – np. przekazanie naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o miejscu, gdzie podróżni mogą odebrać podatek.

Przystąpienie do systemu Tax Free jest opłacalne dla przedsiębiorcy – może on liczyć na wzmożone zainteresowanie swoją ofertą wśród klientów posiadających stałe miejsce zamieszkania poza jednym z krajów unijnych.

Jak ewidencjonować zwrot VAT dla podróżnego?

Dla Ciebie – jako przedsiębiorcy – przystąpienie do systemu Tax Free może być korzystne, szczególnie gdy zaopatrują się u Ciebie klienci z Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Pozostaje jednak kwestia ewidencjonowania zwrotów VAT dla podróżnych. Jak to poprawnie zrobić? Tym zająć może się profesjonalne biuro rachunkowe.

Zlecając prowadzenie księgowości doświadczonemu partnerowi, możesz liczyć na to, że zadba on o prawidłowe ujęcie kwot na poszczególnych kontach (np. Wn konto 100, Ma konto 730 i Ma konto 222). W rezultacie rozliczenia będą prawidłowe – nie narazisz się na sankcje ze strony urzędu skarbowego.

Szukasz dobrego biura rachunkowego? Jeżeli profesjonalizm i kompleksowa oferta są dla Ciebie kluczowe, skorzystaj z naszego wsparcia. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci naszą propozycję.

Scroll to Top